Nieuwsbrief MFA Kessel De Paort

Kessel werkt aan haar toekomst Tijdens de informatiebijeenkomst op 24 oktober is duidelijk geworden dat een verbouwing van De Paort financieel de meeste realistisch optie is. Het Dorpsoverleg Kessel en de nieuwe Stichting MFA Kessel komen tot die conclusie na bestudering van de schetsontwerpen van twee architecten, Janssen-Wuts uit Baarlo en Verheijen-Smeets uit Tegelen. Maar … Lees verder …

Update over verbouwing ‘De Paort’

Donderdag 18 april zijn de inwoners van Kessel geïnformeerd over de verbouwing van de Paort. De werkgroep ‘multifunctioneel accommodatieplan’ heeft destijds geconcludeerd dat de financiële haalbaarheid voor verbouwing van de Paort het meest realistisch is. Momenteel zijn er drie architecten – onafhankelijk van elkaar – bezig om een voorontwerp te maken. In de eerste helft … Lees verder …

Kessel werkt aan haar toekomst

Informatiebijeenkomst op donderdag 18 april om 19.30 uur in Gemeenschapshuis Kessel-Eik Diverse werkgroepen van Dorpsoverleg Kessel zijn druk bezig met plannen voor betere voorzieningen in Kessel. Er wordt veel overlegd met instanties, inwoners, verenigingen en andere betrokkenen. Om de Kesselse bevolking mee te nemen in de toekomstplannen, organiseert Dorpsoverleg Kessel op donderdag 18 april om … Lees verder …

Toekomstig MFA Kessel spitst zich toe op twee locaties

De gesprekken over de toekomstige gemeenschapsaccomodatie in Kessel spitsen zich toe op twee locaties, namelijk de huidige ‘De Paort’ aan de Markt en het gebied van de sporthal en tennisvelden aan de Baarloseweg. De klankbordgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van verenigingen en andere belanghebbenden – heeft tijdens een bijeenkomst op 21 februari gebrainstormd over de … Lees verder …

Update toekomst multifunctioneel gemeenschapshuis Kessel

Zoals in november aangekondigd in de berichtgeving over de toekomst van het multifunctioneel gemeenschapshuis Kessel, is de klankbordgroep van het accommodatieplan op dinsdag 4 december bij elkaar gekomen met als doel om tot twee mogelijke scenario’s te komen. De klankbordgroep heeft voorafgaand aan de bijeenkomst de werkgroepen verzocht om de plussen en minnen van drie … Lees verder …

Toekomst Multifunctioneel Gemeenschapshuis Kessel

In juni heeft Dorpsoverleg Kessel opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendig multifunctioneel gemeenschapshuis. Een klankbordgroep van verenigingen heeft ingestemd met dit onderzoek, met als uitgangspunt een accommodatie waarin de activiteiten op het terrein van cultuur, sport, welzijn en zorg kunnen worden ondergebracht. De huidige accommodatie voldoet in de huidige opzet slechts gedeeltelijk aan de behoeften, wensen … Lees verder …

Haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel gemeenschapshuis Kessel

Het Dorpsoverleg Kessel heeft opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctioneel gemeenschapshuis. In april heeft de klankbordgroep van verenigingen ingestemd met dit onderzoek naar een accommodatie waarin de activiteiten op het terrein van cultuur, sport, welzijn en zorg kunnen worden ondergebracht. Hieruit moet blijken hoeveel ruimten zijn nodig voor een MFA Kessel en op … Lees verder …