Presenteren resultaten enquête wonen Kessel maandag 4 april

De woningmarkt zit diep in het slop. Er staan steeds minder huizen te koop, er worden steeds minder huizen verkocht, en de huizenprijzen blijven maar stijgen. Om deze problematiek ook in Kessel inzichtelijk te maken heeft de Werkgroep Wonen van het Dorpsoverleg Kessel een enquête onder de bevolking verspreid. De enquête had als doel een … Lees verder …

Kessel werkt aan haar toekomst

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen binnen Peel en Maas vraagt de klankbordgroep van het dorpsoverleg Kessel aandacht voor een aantal speerpunten binnen de dorpsontwikkelingsvisie 2025. Gezien de huidige ontwikkelingen zijn een aantal belangrijke punten samengevat in een beknopt document welke afgelopen week onder de aandacht gebracht is bij de meeste fracties en raadsleden. Thema’s als wonen, energie en … Lees verder …

Maasboulevard in Kessel goedgekeurd en geopend

Op vrijdag 25 februari 2022 is een speciale gast bij de Maasboulevard in Kessel op bezoek geweest. Bouwkundig plastisch chirurg dokter Van Kessel heeft een keuring uitgevoerd om te bepalen of de operatie van de Maasboulevard is gelukt. Hij heeft sinds maart 2021 een enorme verandering gezien. Waar de kop van Kessel eerst aan de … Lees verder …

Enquete woonbehoefte Kessel

Het zal niemand ontgaan zijn dat er momenteel een groot woningtekort is in Nederland. Om deze problematiek binnen Kessel inzichtelijk te maken heeft de Werkgroep Wonen Kessel (onderdeel van Dorpsoverleg Kessel) een enquête opgesteld. Voor degene die in de (nabije) toekomst op zoek zijn naar een woning in Kessel, vul de enquête a.u.b. via deze … Lees verder …

Online enquête verkeersonderzoek Kessel

In Kessel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de verkeer- en parkeerproblematiek in het dorp. Dit is besloten in overleg en in samenspraak tussen de gemeente, de werkgroep verkeerscirculatie en parkeren en het dorpsoverleg Kessel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk bureau Kragten. Enquête Bent u een inwoner of ondernemer in Kessel? Of komt u … Lees verder …

Opening Maasboulevard (UITGESTELD)

In overleg met de provincie Limburg is ervoor gekozen om dit jaar nog de officiële opening van het plan Maasboulevard te laten plaatsvinden. Op enkele kleine werkzaamheden in het voorjaar na is deze nagenoeg gereed. De opening is gepland op woensdag, 22 december 2021 maar i.v.m. de geldende corona maatregelen was al gepland om dit … Lees verder …

Onderzoek verkeer- en parkeerproblematiek in Kessel gestart

In Kessel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de verkeer- en parkeerproblematiek in het dorp. Dit is besloten in overleg en in samenspraak met de werkgroep verkeerscirculatie en parkeren en het dorpsoverleg Kessel. Het onderzoek wordt door een extern deskundig bureau uitgevoerd. Hiervoor is opdracht verstrekt aan buro Kragten. Zij zijn op 1 december van start … Lees verder …

Aanvaring tussen twee vrachtschepen op de Maas bij Kessel

Woensdagavond 13 oktober 2021 omstreeks 20.30 uur heeft er een aanvaring plaatsgevonden tussen 2 vrachtschepen ter hoogte van het veer tussen Kessel en Beesel. 1 Persoon is licht gewond geraakt bij deze aanvaring.  De vrachtschepen waren respectievelijk geladen met zwavelzuur en rollen draadstaal. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit waaronder een boot. Ook waren de … Lees verder …

Openstelling Maasboulevard: Loswal (tot passantenhaven)

Vanaf dit weekend is een gedeelte van de Maasboulevard opengesteld voor publiek. Dit betreft alleen de Loswal tot aan de passantenhaven. Het gedeelde vanaf de passantenhaven tot aan de camping blijft voorlopig nog dicht. Op dit gedeelte vinden nog werkzaamheden plaats tot aan de bouwvakvakantie. Bij de trappengang bij de kerk moeten nog 2 overstortriolen … Lees verder …

Volgende stappen gezet in project verkabeling hoogspanningslijn

In 2019 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het verkabelen (onder de grond brengen) van de hoogspanningslijn bij Kessel en Kessel-Eik. In het rapport is één voorkeurstracé benoemd. Het gaat om voorkeursvariant 3 (noordwestelijke variant). De gemeenteraad heeft in september 2020 besloten om deze voorkeursvariant door TenneT nader uit te laten werken in een Basisontwerp en … Lees verder …