Dorpsoverleg Kessel

Dorpsoverleg Kessel is sinds de fusie met de gemeente Peel en Maas in 2010 actief om belangen van de inwoners van Kessel te behartigen. Op deze website zullen we de plannen en ontwikkelingen vermelden zodat iedereen kan zien wat er speelt of nog gaat spelen in dit mooie dorp aan de Maas.

kasteeldekeverberg

Om deze doelstelling te kunnen bereiken is ook jullie hulp nodig. Laat ons weten welke initiatieven er bij jullie leven. Deze initiatieven zullen wij dan bij voldoende draagvlak met jullie proberen te realiseren in goed overleg met de Gemeente of andere instanties.

Wij willen de bruggenbouwers zijn om te komen tot een leefbaar en toekomstbestendig Kessel. Laat ons weten als we iets voor jullie kunnen betekenen.

Basis voor de komende jaren is het Dorpsontwikkelingsplan 2015 -2025. Hierin is met medewerking van de Kesselse bevolking de nieuwe koers voor ons dorp uitgezet en worden de plannen gefaseerd in tijd uitgevoerd. Tijd voor actie, maar dat kan alleen als we het samen doen.