Nieuwsbrief MFA Kessel De Paort

Kessel werkt aan haar toekomst

Tijdens de informatiebijeenkomst op 24 oktober is duidelijk geworden dat een verbouwing van De Paort financieel de meeste realistisch optie is. Het Dorpsoverleg Kessel en de nieuwe Stichting MFA Kessel komen tot die conclusie na bestudering van de schetsontwerpen van twee architecten, Janssen-Wuts uit Baarlo en Verheijen-Smeets uit Tegelen. Maar een definitieve keuze voor uitwerking van een schetsontwerp in een definitief voorontwerp kan nog niet gemaakt worden.

Ontwerp MFA Kessel een hele puzzel

Kessel heeft in haar programma van eisen voor de Multifunctionele Accommodatie de ambitie opgenomen om niet alleen alle culturele verenigingen onder één dak te brengen, maar ook de Dorpsontmoeting Kessel, eventueel de Bibliotheek en de Dorpsondersteuner. Het plan is dat de vernieuwde De Paort het culturele hart wordt van muziek, zang, toneel, dans en carnaval en tegelijk een ontmoetingspunt voor jong en oud. De huidige oppervlakte van circa 1.200 m² moet daarvoor uitgebreid worden naar circa 1.500 m². Dat is op de huidige locatie van De Paort een lastige puzzel omdat ook rekening gehouden moet worden met bereikbaarheid van de ruimten, de verkeersituatie, de ontwikkeling van de Maasboulevard en diverse omgevingsfactoren.

De financiën maken de keuzes nog extra moeilijker. Doordat de exploitatie van de oude Paort altijd in handen van de gemeente heeft gelegen, heeft Kessel geen reserves kunnen opbouwen voor aanpassing van het gemeenschapshuis aan de huidige eisen. De pas opgerichte Stichting MFA Kessel is gestart vanuit een blanco situatie, met een lege portemonnee.
Het uitgangspunt van de initiatiefnemers is om de exploitatie van het toekomstige MFA niet te belasten met kapitaalslasten, ook niet in deze tijd van lage rentetarieven. Dat vraagt dus om een strakke budgettering in het ontwerpproces. Daarnaast zal intensief gezocht moeten worden naar financiering van de investeringslasten van de MFA Kessel.

Voorontwerp MFA

Het Dorpsoverleg Kessel had graag voor het nieuwe jaar een voorontwerp gepresenteerd dat zowel bouwkundig en financieel haalbaar is. De verenigingen en toekomstige gebruikers van MFA Kessel willen natuurlijk graag zien in welke richting de plannen gaan. Helaas is dat niet gelukt. In samenwerking met de Gemeente Peel & Maas zoekt het Dorpsoverleg naar enkele ontbrekende puzzelstukjes zodat zo spoedig mogelijk een voorlopig ontwerp gepresenteerd kan worden.

Stichting MFA Kessel vol uit startblokken

De nieuwe Stichting Multifunctionele Accommodatie Kessel heeft het afgelopen jaar in samenwerking met beheerder José de Bock veel stappen gezet voor de exploitatie van gemeenschapshuis De Paort. Hoewel de bouwkundige staat van het gebouw te wensen overlaat, weten bestuur, beheerder en vrijwilligers voldoende voorwaarden te scheppen zodat alle activiteiten kunnen doorgaan. Daarmee wordt tevens veel ervaring opgedaan voor de organisatie en inrichting van de toekomstige MFA Kessel.

Werkgroep MFA Kessel
Peter van de Pas

Stichting MFA Kessel
André Sieben