Haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel gemeenschapshuis Kessel

Het Dorpsoverleg Kessel heeft opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctioneel gemeenschapshuis. In april heeft de klankbordgroep van verenigingen ingestemd met dit onderzoek naar een accommodatie waarin de activiteiten op het terrein van cultuur, sport, welzijn en zorg kunnen worden ondergebracht. Hieruit moet blijken hoeveel ruimten zijn nodig voor een MFA Kessel en op welke locaties in Kessel een gemeenschapshuis Kessel van deze omvang gerealiseerd kan worden.

Het dorpsoverleg heeft architect Wim Silvrants opdracht gegeven dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Meer informatie over het plan voor een multifunctioneel gemeenschapshuis Kessel is verkrijgbaar bij Peter van de Pas, voorzitter van de werkgroep tel. 0651331115 of mailadres peter@vandepaskessel.nl.