Update over verbouwing ‘De Paort’

Donderdag 18 april zijn de inwoners van Kessel geïnformeerd over de verbouwing van de Paort. De werkgroep ‘multifunctioneel accommodatieplan’ heeft destijds geconcludeerd dat de financiële haalbaarheid voor verbouwing van de Paort het meest realistisch is.

Momenteel zijn er drie architecten – onafhankelijk van elkaar – bezig om een voorontwerp te maken. In de eerste helft van oktober ontvangt de werkgroep deze voorontwerpen. Daarnaast is er een stedenbouwkundige vanuit de gemeente ingeschakeld om mee te denken over de verbouwing. Ook de verkeerssituatie aan de Markt wordt in de plannen rondom de verbouwing van De Paort meegenomen.

Zoals bekend komen we een aantal m2 te kort in de Paort. Verenigingen die gebruik maken van de sporthal en het zwembad bekijken momenteel waar uitbreiding in het gebied sporthal-zwembad eventueel mogelijk is. Uitbreiding van de sporthal kan het tekort aan m2 in de Paort compenseren.

Inwoners van Kessel ontvangen binnenkort een nieuwsbrief die huis-aan-huis verspreid wordt. Daarnaast vindt er op 24 oktober een informatiebijeenkomst plaats. Hierover volgt binnenkort meer informatie.