Toekomst Multifunctioneel Gemeenschapshuis Kessel

In juni heeft Dorpsoverleg Kessel opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendig multifunctioneel gemeenschapshuis. Een klankbordgroep van verenigingen heeft ingestemd met dit onderzoek, met als uitgangspunt een accommodatie waarin de activiteiten op het terrein van cultuur, sport, welzijn en zorg kunnen worden ondergebracht. De huidige accommodatie voldoet in de huidige opzet slechts gedeeltelijk aan de behoeften, wensen en regelgeving.

Bouwkundige Wim Silvrants is op basis van de input van de klankbordgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van mogelijke scenario’s. Deze scenario’s heeft hij recent gepresenteerd aan de klankbordgroep. Op dinsdag 4 december komt de klankbordgroep opnieuw bij elkaar met als doel om tot voorkeursscenario’s te komen. Daarna volgt er een bijeenkomst voor inwoners van Kessel. Tijdens die bijeenkomst praten we u bij over de stand van zaken en geven we uitleg over de scenario’s.

Meer informatie over het plan voor een multifunctioneel gemeenschapshuis is verkrijgbaar bij Peter van de Pas, voorzitter van de werkgroep MFA Kessel via 06-51331115 of peter@vandepaskessel.nl.