Wegwerkzaamheden Baarloseweg / Markt Kessel

Gemeente Peel en Maas gaat de tijdelijke situatie bij de splitsing Markt / Baarloseweg permanent maken en een upgrade geven. Het stuk asfaltweg vanuit Clevers tot aan de Baarloseweg wordt vervangen door gebakken klinkers. In de Baarloseweg komt een groot plateau eveneens gemaakt van gebakken klinkers. De uitstraling zal zodanig zijn dat dit een onderdeel … Lees verder …

Dorpsbijeenkomst verkeer en parkeren

Dorpsoverleg Kessel organiseert op donderdag 15 september een dorpsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het ‘Onderzoeksrapport Verkeer en parkeren Kessel’ aan u gepresenteerd en wordt de ‘Herontwikkeling vrachtwagenparkeerplaats Kessel’ toegelicht. Het adviesbureau Kragten geeft een toelichting op haar onderzoeksrapport en de Woningcorporatie Antares met de Gemeente Peel en Maas lichten de bouwplannen bij de parkeerplaats toe. … Lees verder …

Online enquête verkeersonderzoek Kessel

In Kessel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de verkeer- en parkeerproblematiek in het dorp. Dit is besloten in overleg en in samenspraak tussen de gemeente, de werkgroep verkeerscirculatie en parkeren en het dorpsoverleg Kessel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk bureau Kragten. Enquête Bent u een inwoner of ondernemer in Kessel? Of komt u … Lees verder …

Onderzoek verkeer- en parkeerproblematiek in Kessel gestart

In Kessel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de verkeer- en parkeerproblematiek in het dorp. Dit is besloten in overleg en in samenspraak met de werkgroep verkeerscirculatie en parkeren en het dorpsoverleg Kessel. Het onderzoek wordt door een extern deskundig bureau uitgevoerd. Hiervoor is opdracht verstrekt aan buro Kragten. Zij zijn op 1 december van start … Lees verder …

Eerste stappen op weg naar gastvrij, autoluw en leefbaar centrum

“Kritische klankbordgroep werd werkgroep Verkeerscirculatieplan” Het kan niet zo zijn dat Kesselnaren het dorp en hun huis in het weekend liever verlaten vanwege de gevolgen van de toegenomen drukte. En toch is dat soms het geval. Daarom trok een bezorgde groep inwoners enkele jaren geleden aan de bel bij Dorpsoverleg Kessel. De boodschap? Wij genieten … Lees verder …