Informatieavond Inwoners Kessel

Op Dinsdag 26 september om 19.30 uur wil het Dorpsoverleg Kessel de voortgang rapporteren van het Dorpsontwikkelingsprogramma Kessel 2025.

Verschillende werkgroepen zullen een toelichting geven op hun project. Hierbij moet je denken aan de Maasboulevard, MFA Kessel, Woonagenda en speciaal de her invulling van de vrachtwagenparkeerplaats met woningen. Maar ook de status van de verkabeling van de
hoogspanningsleidingen en de parkeeruitdagingen in het dorp.

Laat je informeren en kom naar deze bijeenkomst in Gemeenschapshuis De Paort. Inloop vanaf 19 uur.

Informatieavond in de Paort