Bestuur

De Stichting Dorpsoverleg Kessel is opgericht op 4 januari 2010.  Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Waarnemend voorzitter: Ger de Vlieger
  • Penningmeester: Harald Giesbertz
  • Secretaris: Inge Hanssen
  • Algemeen bestuurslid: Peter van de Pas

Adviseurs 

  • Gerald Driessen
  • André Sieben

Doelstellingen bestuur

Het Dorpsoverleg Kessel heeft als doel de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Kessel te bevorderen.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door op te treden als een vraagbaak en katalysator voor diegenen die initiatieven ten uitvoer willen brengen om op die manier de leefbaarheid binnen de kern Kessel te verbeteren.

Uitdrukkelijk geeft het Dorpsoverleg Kessel aan dat de initiatiefgroep zelf deel moet gaan uitmaken van de projectgroep die dit initiatief gaat uitwerken. Op die manier werken wij samen aan een verbetering van de leefgemeenschap in Kessel.