Projecten

Projecten kunnen op twee manieren geïnitieerd worden.

Enerzijds kunnen ze voortvloeien uit de in 2015 geschreven Dorpsontwikkelingsvisie 2015-2025. Hierin zijn ca. 25 projecten benoemd waarbij met de kennis en wetenschap van dat moment een prioriteit in is aangebracht. Een aantal zijn reeds afgewerkt en een aantal zijn nu onderhanden. Andere zullen in de toekomst worden opgepakt.

Anderzijds kan een project ook ontstaan door nieuwe en actuele inzichten. Indien er voldoende interesse en draagvlak is zal het bestuur onderzoeken of hiervoor een projectgroep in het leven kan worden geroepen. Door ook op deze wijze nieuwe wellicht nog niet bekende wensen mee te nemen is er ook ruimte voor de veranderende tijdsgeest. Het initiatief van onze inwoners wordt hiermee hopen we ook gestimuleerd.

Afgeronde projecten

Lopende projecten 2019

Toekomstige projecten 2019

 • Vitaler en seniorvriendelijk-Os Thoes
 • Oprichting promotiefonds
 • Samenwerking verenigingen stimuleren
 • Jongeren
 • Woningmarkt
 • Opvang ouderen met dementie
 • Toeristische hotspots buitengebied
 • Onderzoek herbestemming leegstaande panden

Toekomstige projecten 2019-2020

 • Lokaal informatie systeem / buurtplein
 • Uitbreiding wandel- en fietsroutes
 • Behoud voorzieningen- en winkelaanbod
 • Ondernemingsklimaat stimuleren