Kessel werkt aan haar toekomst

Informatiebijeenkomst op donderdag 18 april om 19.30 uur in Gemeenschapshuis Kessel-Eik

Diverse werkgroepen van Dorpsoverleg Kessel zijn druk bezig met plannen voor betere voorzieningen in Kessel. Er wordt veel overlegd met instanties, inwoners, verenigingen en andere betrokkenen. Om de Kesselse bevolking mee te nemen in de toekomstplannen, organiseert Dorpsoverleg Kessel op donderdag 18 april om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in Gemeenschapshuis Kessel-Eik over de status van de lopende projecten, namelijk de multifunctionele accommodatie, de Maasboulevard, het verkeerscirculatieplan en de verkabeling hoogspanningsleidingen.

Verkabeling hoogspanningsleidingen

Eind vorig jaar heeft minister Wiebes het traject van de hoogspanningsleidingen in Kessel, Kessel-Eik en Baarlo aangewezen voor zogenaamde verkabeling. Daarmee is het geheel of gedeeltelijk onder de grond laten lopen van de hoogspanningslijnen een stap dichterbij gekomen. Dorpsoverleg Kessel en de gemeente Peel & Maas zullen ingaan op het traject dat doorlopen moet worden.

Verkeerscirculatieplan

De verkeerssituatie van Kessel is een van de speerpunten uit het Kesselse dorpsontwikkelingsplan. Veel ontwikkelingen zoals de woningbouw en de locatie van het multifunctioneel accommodatieplan hebben invloed op de verkeerssituatie. De reconstructie van de Baarskampstraat is een onderdeel van het verkeerscirculatieplan Kessel. Maar ook de planning van parkeerplaatsen of veilige fiets- en looproutes naar de voorzieningen zijn hiervoor van belang. De werkgroep ‘verkeerscirculatieplan’ geeft tijdens de informatiebijeenkomst een inkijk op de vele belangen die een rol spelen en de verschillende oplossingsrichtingen.

Maasboulevard

Hoe kan de Maasboulevard zo ingericht worden dat meer mensen hier kunnen ontspannen en genieten van de Maasoevers? Hoe kan de verbinding van het maasdorp Kessel met de Maas verbeterd worden? Eind vorig jaar zijn de schetsontwerpen en de sfeerimpressies uitgebreid besproken tijdens een drukbezochte bewonersavond. De ideeën en de wensen voor de Maasboulevard krijgen steeds meer vorm in de uitwerking van de plannen.

Multifunctionele accommodatie

Op welke locatie gaat Kessel haar multifunctioneel gemeenschapshuis ontwikkelen? Het verbouwen en bouwen van een multifunctioneel gemeenschapshuis is weliswaar een belangrijke stap, maar het beheren en gezond exploiteren is misschien nog belangrijker. De werkgroep accommodatieplan zal daarom op donderdag 18 april ingaan op de locatiekeuze en de plannen voor het beheer van de toekomstige gemeenschapsaccommodatie.

Van harte welkom
Kessel is op vele terreinen in beweging. Ben je betrokken bij de toekomst van Kessel en ben je nieuwsgierig naar de actuele plannen voor het dorp? Alle inwoners van Kessel zijn van harte welkom bij deze informatiebijeenkomst. De inwoner van Kessel bepaalt zelf welke onderwerpen voor hem relevant zijn en dus ook naar welke presentatie(s) hij gaat. Dat betekent dat eenieder op het gewenste tijdstip kan binnenlopen om de voor hem relevante presentaties bij te wonen. Natuurlijk is het ook mogelijk om alle presentaties bij te wonen.

Programma
Het programma van de informatiebijeenkomst is als volgt:

19.15 uur        Ontvangst bij Gemeenschapshuis Kessel-Eik
19.30 uur        Project Verkabeling hoogspanningsleidingen
19.50 uur        Project Maasboulevard
20.10 uur        Project Verkeerscirculatieplan
20.30 uur        Project Multifunctionele accommodatie
21.10 uur        Einde informatiebijeenkomst