Update toekomst multifunctioneel gemeenschapshuis Kessel

Zoals in november aangekondigd in de berichtgeving over de toekomst van het multifunctioneel gemeenschapshuis Kessel, is de klankbordgroep van het accommodatieplan op dinsdag 4 december bij elkaar gekomen met als doel om tot twee mogelijke scenario’s te komen.

De klankbordgroep heeft voorafgaand aan de bijeenkomst de werkgroepen verzocht om de plussen en minnen van drie mogelijke locaties uit te werken, zodat men tijdens de bijeenkomst op 4 december tot twee scenario’s kon komen. Dat is gelukt. De komende weken gaan de werkgroepen aan de slag met het verder uitwerken van de twee scenario’s voor het multifunctioneel gemeenschapshuis. In januari worden de uitgewerkte scenario’s voorgelegd aan de klankbordgroep.

Meer informatie over het plan voor een multifunctioneel gemeenschapshuis is verkrijgbaar bij Peter van de Pas, voorzitter van de werkgroep MFA Kessel via 06-51331115 of peter@vandepaskessel.nl.