Twinkelende ogen verraden machtig mooie multifunctionele accommodatie

Er is best een zucht en een vloek gevallen in huize Van de Pas de afgelopen jaren als het ging om het proces richting een nieuwe multifunctionele accommodatie. “Maar nu kan ik best al zeggen dat dit het allemaal waard is geweest,” zegt Peter van de Pas kartrekker van dit project. Zijn ogen twinkelen als het gaat om de plannen die er nu liggen.

Recent zijn de eerste plannen gepresenteerd aan de klankbordgroep van vijfendertig personen die verenigingen, gebruikers en vrijwilligers vertegenwoordigt. “Naar verwachting kunnen we in oktober of november de volledige plannen presenteren aan de inwoners van Kessel en hopelijk zijn die net zo enthousiast. Volgende stappen zijn het financieel rondmaken en uitzetten van vergunningsaanvragen en aanbestedingen. In 2021 kan er dan gestart worden met de werkzaamheden.”

Broedplaats van gemeenschapszin

Op de plek van de huidige Paort gaat écht een nieuwe dynamiek ontstaan. “Enerzijds willen we horeca niet beconcurreren en anderzijds moeten verenigingen het gebouw betaalbaar kunnen gebruiken. Dat kan als je veel functies combineert en vrijwilligers en ruimtes flexibel inzet. Voor nu is in ieder geval al duidelijk dat de Dorpsontmoeting verhuist naar de multifunctionele accommodatie. Onderzocht wordt of het Toeristisch Informatie Punt (VVV-kantoortje) en de bibliotheek ook gaan mee verhuizen. Het huidige VVV kantoor wordt dan afgebroken net als de muur tussen dit gebouw en het voorplein van Baron Frits.

Met het gezicht naar de Maas

Diverse activiteiten vragen om veel flexibiliteit. “Dat zullen mensen ook terugzien in het ontwerp. Geen balkon meer, de bar op een andere plek en een mobiel podium.” En op de plek van het huidige podium? “Dat is misschien wel het mooiste van alles, daar biedt straks een glazen pui uitzicht op de Maas!”

Teamwork, teamwork en nog eens teamwork

In allerlei groepen wordt er samengewerkt om van dit project een succes te maken. “Het is supergaaf om in zo’n project te ontdekken over hoeveel talent Kessel beschikt. Er zijn al veel talenten aan boord maar zeker bij het afbreken, bouwen en inrichten van het gebouw kunnen we nog veel mensen uit het dorp gebruiken. “Ik hoop oprecht dat Kessel zich inzet voor een van de lopende projecten. Dan brengen we samen het dorp echt weer een volgend hoofdstuk in. Een hoofdstuk mét een mooie, multifunctionele accommodatie. Mét uitzicht op de Maas, welk dorp kan dat nu zeggen!”