Dorpsbijeenkomst verkeer en parkeren

Dorpsoverleg Kessel organiseert op donderdag 15 september een dorpsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het ‘Onderzoeksrapport Verkeer en parkeren Kessel’ aan u gepresenteerd en wordt de ‘Herontwikkeling vrachtwagenparkeerplaats Kessel’ toegelicht. Het adviesbureau Kragten geeft een toelichting op haar onderzoeksrapport en de Woningcorporatie Antares met de Gemeente Peel en Maas lichten de bouwplannen bij de parkeerplaats toe. … Lees verder …

Goede doelenactie “Samen op de fiets” geslaagd!!!

Dankzij de vele donaties is er ruim voldoende geld opgehaald voor onze crowdfundactie “Samen op de fiets” en is er inmiddels een elektrische duofiets aangeschaft! Alle donateurs heel erg bedankt hiervoor. Dankzij jullie kunnen alle Kesselse en Kessel-Eikse mensen met een beperking, samen met een maatje, genieten van onze mooie Kesselse omgeving. Ook Trimclub Kessel … Lees verder …

Kessel werkt aan haar toekomst

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen binnen Peel en Maas vraagt de klankbordgroep van het dorpsoverleg Kessel aandacht voor een aantal speerpunten binnen de dorpsontwikkelingsvisie 2025. Gezien de huidige ontwikkelingen zijn een aantal belangrijke punten samengevat in een beknopt document welke afgelopen week onder de aandacht gebracht is bij de meeste fracties en raadsleden. Thema’s als wonen, energie en … Lees verder …

Enquete woonbehoefte Kessel

Het zal niemand ontgaan zijn dat er momenteel een groot woningtekort is in Nederland. Om deze problematiek binnen Kessel inzichtelijk te maken heeft de Werkgroep Wonen Kessel (onderdeel van Dorpsoverleg Kessel) een enquête opgesteld. Voor degene die in de (nabije) toekomst op zoek zijn naar een woning in Kessel, vul de enquête a.u.b. via deze … Lees verder …

Aanvaring tussen twee vrachtschepen op de Maas bij Kessel

Woensdagavond 13 oktober 2021 omstreeks 20.30 uur heeft er een aanvaring plaatsgevonden tussen 2 vrachtschepen ter hoogte van het veer tussen Kessel en Beesel. 1 Persoon is licht gewond geraakt bij deze aanvaring.  De vrachtschepen waren respectievelijk geladen met zwavelzuur en rollen draadstaal. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit waaronder een boot. Ook waren de … Lees verder …

Thema Wonen als onderdeel van Vitaliteit en Leefbaarheid in de kernen Kessel en Kessel Eik

Eind 2018 / begin 2019 hebben de Dorpsoverleggen Kessel en Kessel Eik, ondersteund door de HsZuyd, en in samenwerking met de Gemeente Peel en Maas en de Woningstichting Antares een onderzoek gedaan in beide kernen naar de vitaliteit en leefbaarheid in relatie tot het Thema Wonen. De conclusies uit dit onderzoek worden ondersteund door de … Lees verder …

Vacature medewerk(st)er Dorpsontmoeting

De Dorpsontmoeting Os Thoes in Kessel is op zoek naar een energieke en creatieve Medewerk(st)er Dorpsontmoeting (voor 9 uur per week, extra uren mogelijk als oproepkracht)   Visie Dorpsontmoeting Os Thoes Kessel Bij de Dorpsontmoeting staan ‘ontmoeten’ en ‘de mens’ centraal. Ontmoeten is het ‘samenzijn’ in de breedste zin van het woord en dat is … Lees verder …

De Gazet van Kessel

Om bewoners beter te informeren over de voortgang van de diverse projecten wordt deze week “De Gazet van Kessel” verspreid binnen Kessel en Kessel-Eik. Deze versie is ook digitaal te downloaden via deze link: Gazet van Kessel

Kessel vooruit helpen in tijden van Corona

Of het nu gaat om het LVK, Kasteel De Keverberg of de uitvoering van hulp in de huishouding; In Kessel slagen we er samen in om groot te denken én dat succesvol om te zetten in resultaat. Daardoor blijven we een aantrekkelijk dorp voor bewoners en bezoekers. Stilstaan is geen optie. Want een eigentijds gemeenschapshuis … Lees verder …