Thema Wonen als onderdeel van Vitaliteit en Leefbaarheid in de kernen Kessel en Kessel Eik

Eind 2018 / begin 2019 hebben de Dorpsoverleggen Kessel en Kessel Eik, ondersteund door de HsZuyd, en in samenwerking met de Gemeente Peel en Maas en de Woningstichting Antares een onderzoek gedaan in beide kernen naar de vitaliteit en leefbaarheid in relatie tot het Thema Wonen.

De conclusies uit dit onderzoek worden ondersteund door de uitkomsten van het woningmarktonderzoek “Een sterke woonmarkt met toekomst in Peel en Maas” door het Bureau Stedelijke Planning van 9 oktober 2019.

In ons onderzoek wordt niet alleen het fysieke deel (“stenen”) van het wonen bekeken, maar ook de sociale en economische kant hiervan.

De woonbehoefte peiling is uitgevoerd op de huidige, maar ook voor de gewenste situatie voor een viertal leeftijdsgroepen. Het betreft hier de leeftijdsgroepen jongeren (< 20 jaar), vroeg volwassenen (20-35 jaar), middel volwassenen (36-65 jaar) en de late volwassenen (>65 jaar).

 

Conclusies uit het onderzoek

De conclusies uit het onderzoek zijn dat tot 2030:

 • Voor Kessel er een behoefte ligt van 65-70 woningen.
 • En voor Kessel-Eik deze behoefte ongeveer 10 woningen is.

Door inwoners benoemde locaties, waarop het volgende gebouwd kan worden:

 • In Kessel:
  • 5-20 een- of meerpersoons appartementen
  • 6 starterswoningen
  • 8 half vrijstaande woningen
  • 21-23 vrijstaande woningen
  • 20-35 levensloopbestenddige seniorenwoningen
 • In Kessel-Eik:
  • 8-10 half- of vrijstaande woningen
  • 5-6 halfvrijstaande woningen, al of niet senioren woningen

 

Werkgroep Wonen

 De Dorpsoverleggen van Kessel en Kessel-Eik zijn door de Gemeente benaderd om mee te denken over de invulling van de woonbehoefte in beide kernen.

Daarvoor zal een werkgroep worden samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de beide kernen.

Hierbij denken wij aan vertegenwoordigers uit de leeftijdgroep “jongeren” en “senioren”, omdat is gebleken dat voor deze leeftijdsgroepen de meeste woningbehoefte wordt gesignaleerd.

Indien je interesse hebt om aan deze werkgroep deel te nemen, meld je dan bij Inge Hanssen, dorpsondersteuner Kessel- Kessel Eik.

Zodra deze groep is samengesteld zal er een startbijeenkomst plaatsvinden met de verantwoordelijke ambtenaren.

Laat iets van je horen.

Inge Hanssen

Tel. 06-24132565

Mail: info@dorpsondersteunerkessel.nl