Kessel werkt aan haar toekomst

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen binnen Peel en Maas vraagt de klankbordgroep van het dorpsoverleg Kessel aandacht voor een aantal speerpunten binnen de dorpsontwikkelingsvisie 2025.

Gezien de huidige ontwikkelingen zijn een aantal belangrijke punten samengevat in een beknopt document welke afgelopen week onder de aandacht gebracht is bij de meeste fracties en raadsleden.

Thema’s als wonen, energie en eenzaamheid zullen de komende tijd aandacht moeten krijgen om een toekomstbestendige samenleving te borgen.

Lees meer in bijgevoegde document: 220308 DOK – Kessel werkt aan haar toekomst