Hulp bij het huishouden is per 1 januari 2022 een dorpsvoorziening

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft dinsdag 20 april ingestemd met het voorstel om de Hulp bij het huishouden onder te brengen in een dorpsvoorziening. Dat houdt in dat niet de gemeente maar de vrijwilligers in een dorpsoverleg voortaan de  huishoudelijke hulp gaan inboeken. De kernen willen echter in de toekomst nog verder uitbreiden en innovatieve zorgpartners bij elkaar brengen.

Bij een dorpsvoorziening ligt het eigenaarschap, de regie en de uitvoering van hulp bij het huishouden volledig bij de dorpen. De hulp wordt laagdrempelig en dichtbij de inwoners georganiseerd, met als eerste aanspreekpunt de dorpsondersteuners in ieder dorp.

Een dorpsvoorziening staat volledig buiten de Wmo en is geen gemeentelijke voorziening. De gemeente heeft dus geen formele of feitelijke bemoeienis met de dorpsvoorziening. De dorpen worden alleen financieel ondersteund met een subsi-
die. Daarnaast blijft de gemeentelijke Wmo maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden (verplicht vanuit de Wmo) behouden.

De dorpen nemen hun verantwoordelijkheden en zijn zelf aan zet om contracten af te sluiten met zorgaanbieders. Per 1 januari 2022 moeten de contracten met de zorgaanbieders rond zijn. Gijs van Lier, die spreekt namens het burgerinitiatief, geeft aan dat de dorpsvoorziening niet zelf personeel gaat werven. “Een werkgroep van vier personen, afgevaardigde van de kernen, sluit contracten af met de zorgaanbieders. We gaan een partnership met elkaar aan. We gaan geen energie steken in zorgaanbieders die niet willen meewerken aan ons burgerinitiatief.”

Wethouder Anget Mestrom heeft er vertrouwen in dat de zorgaanbieders, ondanks dat ze hun zorgen in de commissievergadering uitten, aansluiten bij het burgerinitiatief. “Ik verwacht een andere houding van de zorgaanbieders.” Nu de Hulp bij het  uishouden door de dorpen zelf wordt geregeld, willen de kernen nog verdere stappen zetten in de toekomst. “We willen uit de systeemwereld stappen. Soms komen er wel drie verschillende organisaties bij cliënten aan huis. Daarom is ons plan om innovatieve partijen bij elkaar te brengen, zodat er straks nog maar één partner bij een cliënt hoeft te komen”, legt Van Lier uit.

De VVD uitte tijdens de raadsvergadering kritiek op het burgerinitiatief. Zij stemde tegen het voorstel onder andere omdat er door de verandering belasting moet worden betaald voor hulp bij het huishouden. “Het gaat hier jaarlijks om honderdduizenden
euro’s die naar de belastingdienst. Onze inwoners krijgen daar niks van terug. Dat geld kan dus niet aan onze inwoners worden besteed”, aldus Karin Jacobs.

Volgens wethouder Mestrom lopen er diverse gesprekken met het ministerie over de btw. “Het Rijk heeft laten weten positief tegenover het burgerinitiatief te staan, maar dit niet om te zetten in regel- en wetgeving. Dat wil zeggen dat er op elke factuur van
een zorgaanbieder 9 procent belasting wordt geheven. Maar we blijven in gesprek en we hopen een beweging te maken bij het ministerie.”