Belangrijke bijeenkomst project maasboulevard Kessel

Op woensdag, 28 november a.s. zal vanaf 19.30 uur een bijeenkomst worden gehouden over het project Maasboulevard te Kessel.  Deze wordt gehouden in Biej Ton en Marij, gelegen aan Dorpstraat 36 te Kessel.  Iedereen/geïnteresseerden, met name de inwoners van Kessel, worden van harte uitgenodigd hier aanwezig te zijn. Wij horen graag van u wat u … Lees verder …

Presentatie bijpraatsessie Maasboulevard 20-6-2018

Afgelopen woensdag hebben we tijdens de informatieavond meer duidelijkheid proberen te geven omtrent het project Maasboulevard. Zie in deze bijlage de presentatie die is gebruikt tijdens deze avond. Hierin vind je o.a. meer informatie over: Status van het project Samenstelling Werkgroep Tijdlijn en verdere planning Pakket van eisen (pve) Zie onder deze link ook nog het … Lees verder …

Uitnodiging bijpraatsessie project Maasboulevard 20 Juni

Op woensdag 20 juni a.s. zal van 19.30-20.30u een bijpraatsessie gehouden worden overhet project Maasboulevard te Kessel. Deze sessie vindt plaats in de Paort, gelegen aan de Markt 2 te Kessel. Geinteresseerden zijn van harte welkom. U wordt deze avond bijgepraat over de stand van zaken met betrekiing tot plannen van de Maasboulevard. Graag tot … Lees verder …

Werkgroep Maasboulevard gestart

Korte terugblik Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 13 maart is groen licht gegeven voor het toekennen van een gemeentelijk budget voor de herinrichting van de Maasboulevard in Kessel onder voorbehoud dat er draagkracht is onder de bevolking. Daarbij is ook melding gemaakt van een voor dit project toegekende subsidie van de Provincie Limburg. Nieuwe werkgroep … Lees verder …

Presentatie informatieavond Maasboulevard 28-3-2018

Afgelopen woensdag hebben we tijdens de informatieavond meer duidelijkheid proberen te geven omtrent het project Maasboulevard. Zie in deze bijlage de presentatie die is gebruikt tijdens deze avond. Hierin vind je o.a. meer informatie over: Status van het project Kaders Werkstructuur Samenstelling Werkgroep Tijdlijn traject Wil je graag meedenken en deelnemen in de commissie Maasboulevard? Meld … Lees verder …

Uitnodiging vergadering Maasboulevard 28 Maart

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 13 maart j.l. is groen licht gegeven voor het toekennen van de gemeentelijke subsidie aan de herinrichting van de Maasboulevard in Kessel. De raad heeft het vertrouwen uitgesproken dat het plan door de gemeenschap wordt gedragen en hiermee is het dorp aan zet. Wie mee wil praten en zitting wil … Lees verder …

Beeldvormende vergadering Maasboulevard

06 Februari 2019 om 19.30u  vond een beeldvormende vergadering Maasboulevard plaats in de Paort. Zie hier de presentatie die tijdens deze avond gebruikt is. Voor meer info: BVV060218 http://www.peelenmaas.eu/home/besluitvormende-raadsvergadering-brv_45137/item/vergadering-beeldvormende-vergadering_931.html

Uitnodiging vergadering Maasboulevard 13 december

Hierbij willen wij jullie uitnodigen om mee te praten en te denken over het project “Maasboulevard”. Dit zal plaatsvinden op: woensdag 13 December om 19.30 uur in de Paort. De agenda van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: Opening Uitleg project Maasboulevard Actuele status en verdere planning Vragen, opmerkingen en ideeën uit de zaal Samenvatting en sluiting Wij hopen … Lees verder …

Even voorstellen Maasboulevard op Belaef Kessel 21 Mei

De loswal aan de Maas in Kessel kan flink worden opgeknapt. Er is budget beschikbaar en het Dorpsoverleg Kessel (DOK) wil graag aan de slag. Maar dan moeten inwoners van het Maasdorp wel met ideeën komen. “Een kabelbaan naar Reuver, een eigen strand, winkels of waterrecreatie. Geen idee is te gek”, aldus het DOK. Wie … Lees verder …