Uitnodiging vergadering Maasboulevard 28 Maart

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 13 maart j.l. is groen licht gegeven voor het toekennen van de gemeentelijke subsidie aan de herinrichting van de Maasboulevard in Kessel. De raad heeft het vertrouwen uitgesproken dat het plan door de gemeenschap wordt gedragen en hiermee is het dorp aan zet. Wie mee wil praten en zitting wil nemen in een van de commissies is van harte uitgenodigd.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op: woensdag 28 Maart, 19.30 uur in de Paort.

De agenda van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Introductie
3. Project kaders
4. Verwachting
5. Budget
6. Structuur & projectgroep, commissie(s)
7. Tijdsplan
8. Vragen, Samenvatting en sluiting

Wij hopen jullie allen op deze avond te mogen begroeten.

DOK / Gemeente Peel & Maas