Werkgroep Maasboulevard gestart

Korte terugblik
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 13 maart is groen licht gegeven voor het toekennen van een gemeentelijk budget voor de herinrichting van de Maasboulevard in Kessel onder voorbehoud dat er draagkracht is onder de bevolking. Daarbij is ook melding gemaakt van een voor dit project toegekende subsidie van de Provincie Limburg.

Nieuwe werkgroep
Uit alle aanmeldingen tijdens en na de vergadering op 28 maart in de Paort is een werkgroep samengesteld. Namens het dorp Kessel zijn vertegenwoordigd: Peter-Paul Allard, Gerald Driessen, Winni de Groot, Paul Jacobs, Gabor Kovacs, Theo Peeters, Sjak Selen, Har Timmermans en Maurice Vervoort. Vanuit de gemeente zijn dit:  Jan Emonts, Luuk van Lier en Marlous Aerts. De taak van de werkgroep is om te komen tot een – door het dorp gedragen – plan voor de Maasboulevard. Op dit moment is de werkgroep bezig met een programma van eisen. Dit is basis voor het maken van een plan/schetsontwerp.

Hoe nu verder?
De input voor het programma van eisen komt onder andere uit de bijeenkomsten zoals in de Paort, keukentafelgesprekken, overleg met de achterban van diverse vertegenwoordigers of via de website. U kunt de site raadplegen via www.dorpsoverlegkessel.nl. Indien u wensen of opmerkingen heeft over het ont-wikkelen van de Maasboulevard, stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt rea-geren via de genoemde site of per email maasboulevard@dorpsoverlegkessel.nl.

Met het uiteindelijke programma van eisen gaat een extern bureau aan de slag om een conceptplan uit te werken voor de Maasboulevard. Zodra het programma gereed is, zal dit teruggekoppeld worden aan het dorp tijdens een openbare bijeenkomst in de Paort. Zoals het er nu uit ziet houden we in juni een informatiebijeenkomst voor inwoners van Kessel en  na de zomervakantie (in september/oktober) wordt een bijeenkomst georganiseerd over het conceptplan Maasboulevard Kessel. Zodra we een definitieve datum hebben, laten we dit weten.

Werkgroep Maasboulevard
(bekijk contactgegevens werkgroepleden Maasboulevard)