Presentatie informatieavond Maasboulevard 28-3-2018

Afgelopen woensdag hebben we tijdens de informatieavond meer duidelijkheid proberen te geven omtrent het project Maasboulevard. Zie in deze bijlage de presentatie die is gebruikt tijdens deze avond. Hierin vind je o.a. meer informatie over:

  • Status van het project
  • Kaders
  • Werkstructuur
  • Samenstelling Werkgroep
  • Tijdlijn traject

Wil je graag meedenken en deelnemen in de commissie Maasboulevard? Meld je dan aan via e-mail: maasboulevard@dorpsoverlegkessel.nl

Zie hieronder ook nog de beschikking van de provincie, het raadsvoorstel en het raadsbesluit van de gemeente.

beschikking Maasboulevard Kessel

2018-008-01 Raadsvoorstel -Kredietvoorstel versterken waterrecreatie Kessel

2018-008-02 Raadsbesluit – Kredietvoorstel versterken waterrecreatie Kessel