Presentatie bijpraatsessie Maasboulevard 20-6-2018

Afgelopen woensdag hebben we tijdens de informatieavond meer duidelijkheid proberen te geven omtrent het project Maasboulevard. Zie in deze bijlage de presentatie die is gebruikt tijdens deze avond. Hierin vind je o.a. meer informatie over:

  • Status van het project
  • Samenstelling Werkgroep
  • Tijdlijn en verdere planning
  • Pakket van eisen (pve)

Zie onder deze link ook nog het pakket van eisen (pve) zoals gepresenteerd en toegelicht door de werkgroepleden gemeente.