Eerste stappen op weg naar gastvrij, autoluw en leefbaar centrum

“Kritische klankbordgroep werd werkgroep Verkeerscirculatieplan”

Het kan niet zo zijn dat Kesselnaren het dorp en hun huis in het weekend liever verlaten vanwege de gevolgen van de toegenomen drukte. En toch is dat soms het geval. Daarom trok een bezorgde groep inwoners enkele jaren geleden aan de bel bij Dorpsoverleg Kessel. De boodschap? Wij genieten ook van de levendigheid in het dorp maar het is zonde als er daardoor te veel verrommeling, herrie, stank en verkeersonveiligheid ontstaat.

Nieuwe fietsenstalling en extra bloembakken

Voor de korte termijn waren er een aantal concrete ideeën om al dit toeristenseizoen stappen te zetten. Denk aan een pilot om de kern af te sluiten in de weekends, extra parkeerplaatsen en een betere bewegwijzering. Vanwege Corona en de daarmee gepaard gaande drukte bij de gemeente is het niet mogelijk geweest om alle ideeën nu al handen en voeten te geven. Drie ideeën die wel opgepakt worden zijn, een parkeerbord richting parkeerplaats sportzaal, extra bloembakken op de weg om parkeren te ontmoedigen én de aanleg van een nieuwe fietsenstalling. Die nieuwe fietsenstalling wordt gerealiseerd op de splitsing van de Baarloseweg en Ondersteweg schuin tegenover de tennisbanen. Door hier ruimte te maken is de verwachting dat minder fietsen worden gestald op de Markt en dat minder wordt gefietst langs de Maas. Bovendien kunnen mensen hier ook hun fiets stallen en naar het dorp of de Maas lopen.

Groter plan nodig voor groter gebied

Voor het grotere plan worden nu langzaam stappen gezet. De Gemeente Peel en Maas onderschrijft inmiddels de noodzaak van zo’n plan voor Kessel. Nu wordt nog gezocht naar een werkwijze om dit plan vorm te geven, al dan niet met een externe partij. In ieder geval is duidelijk – ook met de herinrichting van de Maasboulevard en verbouwing en nieuwe functie van De Paort – dat het in het belang van inwoners, ondernemers en bezoekers is dat er gewerkt wordt aan een veilig, schoon en overlastvrij centrum. Zodra er meer bekend is over het proces rondom dit grotere plan worden inwoners hier uiteraard over geïnformeerd.