Presenteren resultaten enquête wonen Kessel maandag 4 april

De woningmarkt zit diep in het slop. Er staan steeds minder huizen te koop, er worden steeds minder huizen verkocht, en de huizenprijzen blijven maar stijgen. Om deze problematiek ook in Kessel inzichtelijk te maken heeft de Werkgroep Wonen van het Dorpsoverleg Kessel een enquête onder de bevolking verspreid. De enquête had als doel een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften van Kesselnaren met betrekking tot het thema wonen.

Van de 244 respondenten geeft 75% aan dat ze in de toekomst graag in Kessel willen wonen. Het woningprobleem lijkt het meest urgent bij jongeren. Meer dan de helft van de respondenten is jonger dan 35 jaar en een aanzienlijk deel (35%) hiervan geeft aan binnen 2 jaar op zoek te zijn naar een woning. Onder de ouderen geeft een derde van de respondenten aan op zoek te zijn naar een levensloopbestendige woning, waarvan ook hier weer een aanzienlijk deel (32%) binnen 2 jaar. Alleen al op basis van deze enquête lijkt er in Kessel een woonvraag te zijn van 74 woningen in de komende 2 jaar. Een enorme uitdaging.

Een ander interessant resultaat van de enquête is het verschil in de vraag naar koopwoning en huurwoningen. Uit eerdere onderzoeken blijkt al dat Peel en Maas getypeerd kan worden als een koopgemeente. 72% van het huidige woningbestand zijn koopwoningen, t.o.v. 57% landelijk. Dit zien we ook terug in de enquête. 73% van de respondenten geeft aan op zoek te zijn naar een koopwoning en maar 12% expliciet naar een huurwoning. De overige 15% heeft geen voorkeur. De grootste vraag gaat uit naar vrijstaande woningen, gevolgd door twee-onder-een-kap en hoekwoningen.

Opvallend is dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft geïnteresseerd te zijn in de koop van een bouwkavel. Ook geeft de helft van de respondenten aan geïnteresseerd te zijn in de koop van een bouwkavel voor een nieuwbouwwoning, die samen met andere (toekomstige) buurtbewoners ontworpen en gebouwd wordt, ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Deze hoge respons zou verklaarbaar kunnen zijn uit het feit dat men geen inzicht heeft in de kosten en bijkomende werkzaamheden bij het zelf organiseren van nieuwbouwwoningen. Anderzijds geeft dit ook een signaal dat er vanuit het rijk, provincie en gemeente tot op heden te weinig gebouwd is, en men zelf aan de slag wil om woningen te realiseren. Voorzitter Sjoerd Peeters: “ik denk dat we op basis van deze resultaten wel kunnen concluderen dat er de afgelopen jaren te weinig gebouwd is om een leefbare en toekomstbestendige kern te behouden. Het is frappant dat dit al geconstateerd werd in een eerder onderzoek uit 2019, maar tot dusver geen noemenswaardige plannen van de grond zijn gekomen. Woonruimte is een primaire levensbehoefte voor de mens. De gemeente heeft de plicht om hieraan de hoogste prioriteit te geven.”

Op maandag 4 april vanaf 19:30 uur wil de Werkgroep Wonen Kessel de resultaten van de enquête verder toelichting in MFA De Poart en samen met de Kesselse bevolking nadenken over vervolgstappen, zoals een CPO. U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.