Van kermis aan de Maas naar realistisch plan op maat van Kessel

Een idee uit december 2016 resulteert in 2021 in bouwwerkzaamheden. Dit soort projecten vragen een lange adem van de betrokken vrijwilligers. Er werd gebrainstormd, een kunstenaar uit Venlo maakte wilde schetsen en tijdens Belaef Kessel werd er geënquêteerd. Vanuit alle ideeën, wensen, zorgen en vragen ontstond er uiteindelijk een totaalproject. Een project dat een stuk verder gaat dan ‘het omkeren van klinkers’ dat mogelijk was geweest met de oorspronkelijke budgetten. Maar ook een project dat realistischer is dan geschetste vergezichten met torenhoge standbeelden en een carrousel op de Loswal. Vijf jaar na dat ene idee ligt er een concreet plan op basis van een pakket van eisen op Kesselse maat.

Gunning aanbesteding in november 2020, aanvang werkzaamheden maart 2021

In juni nam de gemeenteraad van Peel en Maas een belangrijk besluit, de garantstelling voor het financieringstekort. Dit zorgt ervoor dat het plan Maasboulevard volledig gerealiseerd kan worden. Een aanvullend amendement dat op een stem na unaniem aangenomen werd door de raad zorgt ervoor dat zelfs de wegbezuinigde onderdelen gerealiseerd kunnen worden. Deze zomer is de aanbestedings- en gunningsprocedure uitgewerkt en in gang gezet. Eind september / begin oktober worden de offertes verwacht, in november vindt de gunning plaats en dan kan er gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden. De exacte startdatum van de grootschalige werkzaamheden hangt af van de waterstand. Sowieso mag er vanwege het risico op hoog water pas na 15 maart gestart worden. Het streven is dat de werkzaamheden medio augustus 2021 zijn afgerond maar het is nog onduidelijk of dat haalbaar is.

Sfeervolle Spaanse trappen

Wie wel eens in Rome is geweest kent ze: De Spaanse Trappen op het Piazza di Spagna. Een plek van ontmoeting en ontspanning. Hier zoeken mensen een plekje om bij te praten, te genieten van het uitzicht of om te picknicken. En dat kan zo meteen ook in Kessel. Het talud tegen de gebouwen van Baron Frits – nu opgebouwd uit steenkorven – wordt volgend jaar opgebouwd uit trappen. Het onderste niveau is tevens het doorgaande voetpad en daarboven kun je heerlijk genieten van deze prachtige plek. Een Spaans stukje Rome in het Limburgse Kessel.

Kunst belangrijk onderdeel

Naast de poort tot Peel en Maas op de loswal krijgt ook op andere plekken, kunst een belangrijke rol in de beleving van de Maasboulevard. Onderaan de Boemel is een herdenkingsmonument voorzien voor de bemanningsleden van het in juli 1944 neergestorte Lancaster oorlogsvliegtuig. Ook wordt bekeken hoe de kazemat onderaan de Maas zichtbaarder gemaakt kan worden en mogelijk is het oorspronkelijk silhouet terug vorm te geven.

Math Siebenbrug heeft de aandacht

De Math Siebenbrug verliest op deze locatie haar functie door de vernieuwde inrichting. Op exact dezelfde plaats komt een breder pad te liggen, geïntegreerd in de Spaanse trappen. Dit pad is breed genoeg om ook hulpdiensten toegang te geven tot de Maasboulevard, iets dat nu niet kan. Op dit moment worden er diverse scenario’s bekeken voor een nieuwe of andere functie van deze brug bijv. om een gedeelte elders terug te laten komen in het plan. Belangrijk om daarbij te weten is dat de constructie nog redelijk goed is maar dat het loopoppervlak vernieuwing vraagt én dat herplaatsing niet 1,2,3 haalbaar is. De huidige brug rust namelijk op vele heipalen. Als dit op een andere locatie opnieuw moet gebeuren, moet de fundering in de vorm van stempels daar vernieuwd worden. Eerste schattingen lopen in de tienduizenden euro’s.

Toegankelijk kerkhof aan de Maas

In juli en augustus hebben vrijwilligers hard gewerkt aan de ‘ontbossing’ van een deel van het kerkhof. Deze plek – waar oorspronkelijk een paadje loopt – wordt toegankelijker gemaakt om er een moment van rust en bezinning te vinden of te genieten van het uitzicht. Mogelijk krijgen de bankjes die nu op de Loswal staan hier een tweede leven.

Levendige, educatieve Loswal voorzien

Op de Loswal ontstaat een levendige plek met diverse functies. Onder de ‘pergola’ (zie cover) komt een waterstroom die de Maas symboliseert. De betonnen ”puist” bij de passantenhaven waarop ooit de silo’s en kranen leunden wordt hier gedeeltelijk verwijderd. Ook is er veel oog voor educatie door er interactieve borden te plaatsen die aandacht geven aan Peel en Maas, de geschiedenis van de Maas en aan het belang van water in bredere zin. Denk aan de gevolgen van droogte van afgelopen Augustus, de plastic soup in de zee die voornamelijk vanuit rivieren als de Maas ontstaat, veilig drinkwater, etc. Verder zijn er mogelijkheden vooreen pop-up store of foodtruck te plaatsen en wordt de passantenhaven uitgebaggerd. Het voetpad langs de passantenhaven wordt opgehoogd zodat hier ook in de donkere maanden met droge voeten gewandeld kan worden.

Rabobank eerste grote sponsor Maasboulevard

De coöperatieve Rabobank heeft al vroegtijdig haar enthousiasme en steun voor het project uitgesproken. Vanuit het zogenoemde ‘ik doe met je mee fonds’ dat er is voor nieuwe maatschappelijke initiatieven, is € 25.000,- bijgedragen aan de Maasboulevard. Rabobank Directievoorzitter Guul Smeets over deze bijdrage: “Als coöperatieve bank dragen we bij aan een vitale regio, een regio waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dit initiatief past daar natuurlijk ontzettend goed in. Het versterkt de toeristisch recreatieve positie van Kessel en dat zorgt weer voor dynamiek bij de ondernemers in Kessel. Goed voor inwoners én goed voor ondernemers dus.”

Kijkdagen gedurende herinrichting

Het herinrichten van een dergelijk gebied is een complexe operatie. Om dat veilig en verantwoord te organiseren is het nodig dat het projectgebied wordt afgesloten zolang er grootschalige werkzaamheden plaatsvinden. Maar niet getreurd. Inwoners en geïnteresseerden krijgen via enkele kijkdagen zeker de mogelijkheid een glimp op te vangen van de werkzaamheden. Waarschijnlijk worden deze kijkdagen gecombineerd met enkele ludieke acties om extra middelen te verwerven die nodig zijn om ook echt de puntjes op de i te kunnen zetten.