Verkabeling hoogspanningslijn Kessel/Kessel-Eik

Vanwege een wetswijziging hebben gemeenten en beheerders van het elektriciteitsnet de mogelijkheid om hoogspanningskabels eventueel onder de grond te brengen. In Peel en Maas is dit eventueel van toepassing op het hoogspanningstracé van Kessel-Eik tot aan Kessel. In de dorpsvisies van beide dorpen staat de wens om de kabels hier onder de grond te brengen.

De haalbaarheidsstudie is afgerond

In april 2019 heeft de gemeente opdracht gegeven voor een eerste onderzoek (technische haalbaarheidsstudie). Deze haalbaarheidsstudie geeft aan of en waar de hoogspanningslijn onder de grond kan worden gebracht. Ook wordt duidelijk wat de grootste kansen, knelpunten en kosten van dit tracé zijn. In het rapport zijn 3 opties onderzocht. Hieruit is één beste optie naar voren gekomen. (Variant 3)

De gemeente vindt het in dit proces belangrijk om alle partijen mee te nemen. Daarom heeft netbeheerder TenneT de volgende partijen betrokken bij het onderzoek:

  • Ingenieursbureau Movares
  • 2 inwoners vanuit de dorpsoverleggen van Kessel en Kessel-Eik
  • de gemeente Peel en Maas.

Tijdens een informatieavond in het gemeenschapshuis in Kessel-Eik  op woensdag 26-augustus zijn de pand- en grondeigenaren binnen het voorkeursgebied variant geïnformeerd en bijgepraat.

De haalbaarheidsstudie is hier te downloaden

De presentatie aan omwonenden is hier te downloaden

 

Uitwerken van een Basisontwerp

De haalbaarheidsstudie wijst aan wat de beste plek is om de kabels te verleggen. In deze optie wordt vóór Kessel-Eik een afbuiging richting het noorden gemaakt. De kabels worden daardoor vooral in landbouwgrond gelegd.

Om deze optie verder te onderzoeken willen we nu een zogenaamd Basisontwerp maken. Wat we hierin ook meenemen is welke mogelijkheden er ontstaan voor bijvoorbeeld woningbouw of uitbreiding van het industrieterrein. In september 2020 ligt een voorstel bij de gemeenteraad om het Basisontwerp in gang te zetten. Op 23-September neemt de raad hierover een besluit, kosten die hiermee gemoeid zijn liggen rond den €500K waarvan €110K voor rekening van de gemeente Peel en Maas komt.

 

Begin 2022 neemt de gemeente opnieuw een besluit

Na het raadsbesluit gaan we aan de slag met het Basisontwerp. Dit duurt ongeveer 15 maanden. In deze periode gaan we in het gebied onder andere boringen doen. Als het Basisontwerp klaar is neemt de gemeente een besluit of we de hoogspanningslijn gaan verkabelen en zo ja, hoe. Ook bij deze vervolgstappen blijven we alle genoemde partijen betrekken. We verwachten dit besluit begin 2022 te nemen.