“Raad beslist: extra geld voor Maasboulevard Kessel”

Zuinig omspringen met gemeentegeld is prima, maar soms mag het van de gemeenteraad best een onsje meer zijn, voor de goede zaak. Zo zou je opstelling van de raad kunnen typeren, nadat een ruime meerderheid twee raadsvoorstellen zodanig wijzigde dat er méér geld voor wordt vrijgemaakt. Ze komt er extra geld voor het project Maasboulevard Kessel, en kunnen starters op de woningmarkt straks een hogere lening krijgen.

De besluiten vielen in de raadsvergadering van vorige week dinsdag.

Extra geld Maasboulevard

Rond het volgende agendapunt was er minder politiek verschil van mening. Het ging over de verfraaiing van de Kesselse Maasboulevard, en dan vooral of er éxtra geld moet komen om het oorspronkelijke plan toch in zijn geheel uit te voeren.

Het voorstel van het college was om twee onderdelen te laten vervallen, omdat het plan anders te duur uitvalt. Dan nog blijft een tekort over van ruim twee ton, geld dat door fundraising opgebracht moet worden door een werkgroep uit het dorp. Het college stelt de raad voor om voor dat bedrag een krediet (en een garantstelling) te verstrekken. In de commissievergadering van eind mei gingen echter meteen al stemmen op om de twee geschrapte onderdelen toch mee te nemen. Nu niet de héle Maasboulevard meenemen zou doodzonde zijn en flink afbreuk doen aan de hele uitstraling, vonden vooral PvdA/GroenLinks en het CDA. Die twee partijen kwamen nu dan ook met een wijzigingsvoorstel (amendement) voor ruim een ton extra, zodat het plan in zijn geheel kan worden gerealiseerd.

Het voorstel kreeg bijval van VVD en Lokaal Peel en Maas, na een kleine aanpassing. Daarin staat dat minimaal 25% van het aan te besteden bedrag naar lokale aannemers moet gaan. Alleen AndersNu vond het plan simpelweg te duur en ‘niet passend bij de maat van Kessel’.

Wethouder Paul Sanders had alle begrip voor het amendement, maar wees er wel op dat 25% lokaal aanbesteden ‘een hele opgave’ wordt. Bij de stemming was alleen AndersNu tegen het (aangepaste) voorstel. De Kesselse Maasboulevard kan nu dus toch in zijn geheel worden aangepakt.”

De planning is nu dat in de zomermaanden de aanbestedingsprocedure voor dit werk wordt doorlopen en met de realisatie van het plan Maasboulevard Kessel rond half maart 2021 kan worden begonnen. Het werk zou dan in augustus/september 2021 gereed zijn.