Informatiebijeenkomst op donderdag 24 oktober om 19.30 uur in Gemeenschapshuis De Paort

Kessel werkt aan haar toekomst

Begin 2019 heeft het Dorpsoverleg Kessel (DOK) een informatiebijeenkomst gehouden over lopende projecten in Kessel. Hoog tijd om weer eens bij te praten!

Van harte welkom

Alle inwoners van Kessel zijn van harte welkom. Vanaf 19.15 uur staan koffie en thee klaar voor ontvangst. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Op de agenda staan drie onderwerpen:

Maasboulevard

Het ontwerp van de Maasboulevard is nu definitief en aan de vaststelling van de begroting wordt nu de laatste hand gelegd. De financiering is nog niet rond. Daarom zijn we naarstig op zoek naar meerdere subsidie mogelijkheden en sponsoren.

Multifunctionele Accommodatie Kessel (MFA)

Na de keuze van De Poart als toekomstige locatie voor de MFA Kessel zijn enkele architectenbureaus gevraagd een voorontwerp te maken. Op 1 oktober is door de werk- groep MFA hieruit een keuze gemaakt worden. Dit voorontwerp zal door de architect op 24 oktober ook worden toegelicht. Samen met de huidige en toekomstige gebruikers wordt de komende maanden toegewerkt naar een definitief ontwerp. Tot slot willen wij bij de verbouwing van De Paort en het oplossen van de parkeerproblematiek de mogelijkheden meenemen om het zicht op de Maas vanuit de Markt te verbeteren.

Verkeerscirculatieplan (VCP) Kessel

Met de gerealiseerde herbouw van Kasteel de Keverberg, straks de nieuwe MFA en een toename van horeca activiteiten wordt het tijd om keuzes te maken hoe om te gaan met de parkeeruitdagingen in het centrum van Kessel. Laat deze kans niet voorbij gaan!

Komt u ook op donderdag 24 oktober om 19.15 uur?

Dorpsoverleg Kessel
Werkgroep MFA Kessel
Werkgroep VCP Kessel