Terugblik op informatiebijeenkomst ‘Kessel werkt aan haar toekomst’ 

Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst ‘Kessel werkt aan haar toekomst’ hebben de kartrekkers van de projecten hoogspanningsverkabeling, Maasboulevard, verkeerscirculatieplan en multifunctionele accommodatie de actuele status van de projecten gepresenteerd.

Verkabeling hoogspanningsleidingen
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft eind 2018 te kennen gegeven dat de Kesselse hoogspanningslijn in aanmerking komt voor ‘verkabeling’. In mei wordt er een antwoord van minister Wiebes verwacht met betrekking tot het standpunt van het kabinet over de uitvoering van het voorzorgsbeleid hoogspanningsverbindingen. Het gaat om advies welk beleid nodig is inzake de onzekere gezondheidsrisico’s van magneetvelden die samenhangen met de elektriciteitsvoorziening. De hoogspanningsleidingen kunnen namelijk risico’s met zich meebrengen zoals verhoogde kans op leukemie bij kinderen en een verhoogd risico voor Alzheimer. In Kessel en Kessel-Eik zijn er circa 140 woningen binnen de indicatieve magneetveldzone. Ook het voetbalveld en de basisschool Dr. Poels vallen binnen de magneetveldzone.

Maasboulevard
De huidige werkgroep ‘Maasboulevard’ heeft alle voorbereidingen met betrekking tot de ideevorming afgerond. De schetsen zijn reeds beschikbaar gesteld en gepresenteerd aan de bevolking. De volgende fase gaat van start. Dat betekent dat de werkgroep in een andere samenstelling verder gaat, onder andere met fondsenwerving. Naast fondsenwerving gaat de werkgroep ook aan de slag met het vermarkten van een aantal nieuwe Maasboulevard elementen. Iedere burger kan bijvoorbeeld een element kopen en tekst erin laten graveren.

Verkeerscirculatieplan
Sinds 2015 is er veel veranderd aan de verkeerssituatie in Kessel. Het aantal bezoekers aan ons Maasdorp neemt fors toe. Zo ook het aantal auto’s en fietsers. De werkgroep verkeerscirculatieplan brengt momenteel zowel de problemen die de inwoners ervaren als de wensen van de inwoners in kaart. Belangrijke uitgangspunten voor het verkeerscirculatieplan zijn: Kessel autoluwer, leefbaar en gastvrij. De werkgroep verkeerscirculatieplan gaat brainstormsessies met inwoners van Kessel organiseren. Uitkomsten en ideeën worden verwerkt tot een bruikbaar plan, de financiële middelen worden in kaart gebracht en daarna wordt het plan aangeboden aan de gemeente Peel en Maas.

Multifunctioneel accommodatieplan
De werkgroep multifunctioneel accommodatieplan heeft onderzoek gedaan naar de twee overgebleven locaties, namelijk de locatie aan de Baarloseweg (tennisclub en zwembad) en de locatie van de Paort. Er is gekeken naar de financiële haalbaarheid en naar de functionaliteit. Conclusie van de werkgroep is dat de financiële haalbaarheid voor de verbouwing van de Paort het meest realistisch is. Ook adviseert de werkgroep in het kader van functionaliteit om de Paort te verbouwen.

Wijziging beheer 

De huidige beheersvorm van de huidige Paort wijzigt. De huidige beheerder neemt per 1 mei afscheid. De werkgroep adviseert de exploitatie en het beheer van de Paort in de Kesselse gemeenschap zelf op te pakken. Dit in combinatie met een beheerder. Hiervoor is recent een vacature uitgezet.

We kijken terug op een drukbezochte bijeenkomst en gaan met zijn allen met veel vertrouwen en energie werken aan een nog mooiere toekomst voor Kessel!