Uitnodiging Bijeenkomst thema Wonen Kessel en Kessel-Eik

De Dorpsoverleggen Kessel en Kessel-Eik hebben de woningmarkt in beide kernen in beeld gebracht. Hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst in Kessel en Kessel-Eik de juiste woningen op de juiste plekken staan? En wat zijn de woningbehoeften van deze dorpen?

Tijdens twee informatieavonden willen wij alle inwoners meenemen in de resultaten van een onderzoeksrapport. Je bent van harte welkom!

Informatieavond Kessel
Woensdag 26 juni vanaf 19.30 uur
Gemeenschapshuis De Paort

Informatieavond Kessel-Eik
Donderdag 27 juni vanaf 19.30 uur
Ut Gemeinsjapshoes