Nieuwe beheerder gezocht MFA Kessel (De Paort)

De huidige beheerder van De Paort heeft te kennen gegeven het beheer van De Paort per 1 mei te willen gaan stoppen.

Het Dorpsoverleg Kessel is op zoek naar een onafhankelijke beheerder. Zie hieronder de taak en profiel omschrijving.

 

Taak- en Profielomschrijving Beheersfunctie MFA Kessel  (De Paort) functie:

Het zorgdragen voor:

 • Een optimaal beheer en exploitatie van de bar en overige ruimten in de MFA Kessel (De Paort)
 • Het gebruik en primair onderhoud van het gebouw, de directe omgeving, inventaris en apparatuur

 

Taken:

 • De beheerder heeft tot taak er voor te zorgen dat bezoekers optimaal gebruik kunnen maken van deze accommodatie. Hiervoor zal hij/zij soms een duizendpoot moeten zijn die, behalve met de interne organisatie, ook bijvoorbeeld leiding geeft aan o.a. vrijwilligers van de gebruikers en/of assistent beheerders
 • Is verantwoordelijk voor het (laten) openen en sluiten van het gebouw (ondersteunt door vrijwilligers), overeenkomstig de vastgestelde tijden en het werkrooster.
 • Handhaven van de huisregels
 • Is verantwoordelijk voor het sleutelbeheer, in opdracht van het bestuur van de MFA Kessel
 • Organiseren van of praktisch bedrijven van de barfunctie incl. het aansturen van de (gebruikers) vrijwilligers
 • Beheert de kassa van de bar en overige ruimten en zorgt voor afdracht van inkomsten. Overige administratieve zaken worden uitbesteed aan een administratiekantoor
 • Bijhouden IVA registratie bardienst-vrijwilligers
 • Verzorgt en administreert de planning en verhuur van ruimtes binnen het gebouw
 • Zorgt voor het bestellen en op voorraad hebben van voor de MFA benodigde goederen binnen het door het bestuur gestelde kader
 • Zorgt voor een prettig en uitnodigend klimaat in de MFA Kessel en handhaaft hier de wettelijke en huiselijke orde en netheid
 • Gebruiksklaar maken en houden van de ruimtes.
 • Organiseert onderhoud – en schoonmaak activiteiten en/of voert die (ten delen) zelf uit
 • Is aanspreekpunt voor klachten op het gebied van woon, werk- en leefklimaat en het gebruik van de voorzieningen
 • Bijwonen van het overleg van het bestuur met de gebruikers van de MFA Kessel
 • Adviseren van het Stichting bestuur.

 

Profiel beheerder MFA Kessel:

 • ZZP-er, ingeschreven in de KvK. Kan ook na gebleken geschiktheid.
 • In bezit van diploma Sociale Hygiëne (SHV) en Bedrijf Hulp Verlening (BHV)
 • Bij voorkeur ervaring in de horeca
 • Goed kunnen samenwerken en zich dienstverlenend opstellen.
 • Het kunnen stimuleren, aansturen en leiding geven aan vrijwilligers
 • Zelfstandig en flexibele kunnen werken
 • Het kunnen creëren van een huiselijke sfeer
 • Bereid ook in de avonduren en weekenden te werken.
 • Korte afstand tussen woonlocatie en de MFA Kessel is een pré
 • De beheerder heeft geen juridische relatie met een van de horeca activiteiten in Kessel. De Werkgroep MFA Kessel zoekt een volledig onafhankelijke beheerder

 

Tijdsbesteding: 

 • De Werkgroep MFA Kessel verwacht dat de reguliere tijdsbesteding voor deze functie tussen de 12 tot 16 uur per week zal bedragen. Doel is dit aantal uren tot een minimum te beperken door de inzet van (gebruikers)vrijwilligers
 • De tijdsbesteding aan grote evenementen is hierin niet meegenomen en zal separaat geregistreerd worden
 • De beheerder ontvangt voor deze functie het hiervoor gebruikelijke uurtarief als ZZP-er

 

Meer informatie via:

André Sieben: Mob. 0654222939

Ger de Vlieger: Mob. 0653716395