Statusupdate verkabeling hoogspannigslijn

Op 08-Nov-2018 heeft de minister E.D. Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de netten aangewezen welke voor “verkabeling” in aanmerking komen. In de bijlage 1 van de publicatie van de Staatscourant 59037 van 08-Nov-2018 is ook het traject te vinden voor de gemeente Peel en Maas.

Dit traject is weergegeven in het bijgevoegde document. Op 25-februari is een gesprek ingepland met wethouder Sanders. Mogelijk volgt toelichting op betreffende besluit en eventueel uitleg op de reactie van de brief verzonden op 25-Oct-18 door burgemeester en wethouders aan ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

We houden jullie op de hoogte!

Bijklage 1: Hoogspanningslijnen P en M – Aangewezen netten staatscourant 59037 (08-Nov-18)