Symposium Ondermijnende criminaliteit

Milieucriminaliteit, XTC-labs, hennepteelt, witwassen en fraude. Dit is slechts een greep uit de vele verschijningsvormen van het veelkoppige monster dat Ondermijning heet. Ik heb niet de illusie dat ondermijnende criminaliteit alleen in de grote steden voorkomt. Het komt ook voor in Peel en Maas, vaker en wellicht dichterbij dan u denkt.

Voor mij is de aanpak van ondermijnende criminaliteit hét speerpunt van 2018. Het heeft impact op onze veiligheid en leefbaarheid, ondermijnt het vertrouwen in het lokale gezag en levert schade op voor onder andere ondernemers en verenigingen. Denk aan concurrentievervalsing, een verschraling van het winkelaanbod en leegstand en het ongemerkt witwassen van crimineel geld door middel van sponsoring. Daar staan we sámen voor aan de lat in Peel en Maas.

Samen werken

Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit kan ik niet alleen. Daarom werken wij intensief samen met de politie, het Openbaar Ministerie en andere partners. Door het verzamelen en analyseren van informatie wordt duidelijk hoe wij deze vorm van criminaliteit zo effectief mogelijk kunnen aanpakken. Wij zijn daarbij afhankelijk van u, omdat u over waardevolle informatie beschikt die ons verder kan helpen in onze aanpak. Bewustzijn, alertheid en melden dus. Maar waar op te letten?

Symposium

Om u duidelijk te maken wat ondermijning is, organiseren wij op donderdag 12 april 2018 ’s avonds een bijeenkomst over ondermijnende criminaliteit. Wij willen u meenemen in de wereld van ondermijning: wat is het, welke vormen zijn er en wat kunt u er tegen doen?

Gedurende de avond praat prof. dr. Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde en co-auteur van het boek ‘De achterkant van Nederland’, u bij. Ook gaat een panel met elkaar in gesprek over herkenbare dillema’s. Het symposium vormt de aftrap in onze gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarna worden verdiepende bijeenkomsten georganiseerd.

Aanmelden

In de bijlage treft u de uitnodiging voor het symposium. U kunt zich tot 5 april aanmelden op onze website via de link: Symposium ondermijnende criminaliteit. Bent u verhinderd, maar heeft u wel interesse om zich aan te melden voor de verdiepende bijeenkomst? Dat kan door eveneens u aan te melden via de link: Verdiepingssessies.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Stempher, ambtenaar Openbare orde en veiligheid. Hij is bereikbaar via  oov@peelenmaas.nl of via 077-306 66 66.

Graag hoop ik u donderdag 12 april te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

de burgemeester van Peel en Maas,

Wilma Delissen-Van Tongerlo

Illustratie Symposium Ondermijnende criminaliteit