Informatieavond Inwoners Kessel

Op Dinsdag 26 september om 19.30 uur wil het Dorpsoverleg Kessel de voortgang rapporteren van het Dorpsontwikkelingsprogramma Kessel 2025. Verschillende werkgroepen zullen een toelichting geven op hun project. Hierbij moet je denken aan de Maasboulevard, MFA Kessel, Woonagenda en speciaal de her invulling van de vrachtwagenparkeerplaats met woningen. Maar ook de status van de verkabeling … Lees verder …

Druk bezochte informatie avond hoogspanningslijn Kessel + Eik 27 Juni

Afgelopen woensdag 27 juni was vanuit het DOK en een aanwonende een informatie avond gehouden mbt het “verkabelen” van de 150KV hoogspanningslijnen door Kessel en Kessel Eik. Tijdens deze informatie avond is de laatste stand van zaken toegelicht omtrent het verscherpen normen vanuit de Rijksoverheid en die bijbehorende wetsvoorstellen zijn toegelicht. Ook diverse onderzoeken naar … Lees verder …