Raad stemt in met uitwerken basisontwerp verkabeling hoogspanningslijn Kessel+Eik

Tijdens de raadsvergadering van 22 Sept is met 20 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel aangenomen om een krediet ter beschikking te stellen van €100.000,- voor het uitwerken van het basisontwerp van variant 3. Een historische stap in dit al jaren durende overleg tussen werkgroep en de gemeente. In dit bijna een half miljoen kostende onderzoek gaat netwerkbeheerde TenneT exact in kaart brengen waar deze variant komt te liggen en wat erbij komt kijken. Grondboringen, gesprekken met grondeigenaren veel onderzoek zal de nodige tijd vergen. Tevens zal er een update komen van de kostenraming met een nauwkeurigheid van 10%.

Over ca.15 maanden zal het rapport gereed zijn en komt er wederom een beslismoment voor college van B&W en de gemeenteraad. Op basis van dit nieuwe rapport zal men een beslissing moeten nemen om een definitief een akkoord te geven voor verkabeling. Tot die tijd zullen we als werkgroep echter niet stil blijven zitten.

Onze dank voor de steun en de vele kijkers die tot in de late uurtjes de raadsvergadering gevolgd hebben. We blijven jullie op de hoogte houden en hopen op jullie toekomstige steun te mogen blijven rekenen.

Werkgroep verkabeling hoogspanningslijnen Kessel en Kessel-Eik