Kesselse Maasboulevard een jaar uitgesteld

De realisering van de Maasboulevard in Kessel laat een jaar langer op zich wachten. De werkgroep die zich bezighoudt met de aanpak van de Maasoever laat weten dat het lastig was om de financiering rond te krijgen. Daarom wordt aan de gemeenteraad een extra krediet en garantie van 200.000 euro gevraagd die de Kesselse gemeenschap zelf bij elkaar moet krijgen en worden twee delen uit het plan ‘on hold’ gezet.

Lees verder onder de foto…

200508 Foto Maasboulevard

In 2018 pakte de Kesselse gemeenschap het idee op om de Maasoever in Kessel op te knappen en te verfraaien . Volgens de werkgroep die opgericht werd, ligt het dorp nu met de rug naar de Maas en dat moet  veranderen. Provincie Limburg was positief over de plannen en stelde 500.000 euro subsidie ter beschikking. Gemeente Peel en Maas bracht eenzelfde bedrag in, wat een totaal van één miljoen euro opleverde. De gemeente is ook vertegenwoordigd in de werkgroep en eindverantwoordelijk voor het gehele project.

De plannen van de werkgroep, tot stand gekomen na diverse informatieavonden en met input van inwoners van Kessel, waren echter geraamd op een kostenpost van 1,3 miljoen euro. De overige 300.000 euro zou de werkgroep door middel van subsidies uit fondsen, sponsoring en het vermarkten van deelprojecten bij elkaar zoeken. Daar ligt het probleem, vertelt Ger de Vlieger, verantwoordelijk voor de fondsenwerving. “Dat bleek lastiger dan gedacht.”

Het was moeilijk om bij fondsen geld los te peuteren, vertelt De Vlieger. “De fondsen zijn niet happig op fysieke projecten. Als we iets in het sociaal domein hadden gedaan, was het makkelijker geweest.” De werkgroep begon in september vorig jaar met de fondsenwerving, maar aan het einde van het jaar bleek 300.000 euro niet haalbaar. In januari volgde een gesprek met de gemeente. Er werd besloten om het plan een jaar op te schuiven om er zo voor te zorgen dat alle benodigde processen doorlopen konden worden en tevens om twee van de vijf deelgebieden ‘on hold’ te zetten.

“Het gaat om twee deelgebieden die we in een later stadium nog kunnen realiseren”, vertelt Har Timmermans van de werkgroep. “De twee deelgebieden die we nu, tijdelijk, achterwege laten, zijn de plekken waar de minst ingrijpende maatregelen genomen zouden worden die ook nog in de toekomst plaats kunnen vinden.” Het gaat om het gebied van de passantenhaven tot aan ongeveer de kerk en het gebied van net achter het gemeenschapshuis tot aan camping De Gravenhof. “Daar zouden vooral trapelementen, beplanting en bomen komen”, aldus Timmermans. “Nu gaan we drie grote elementen creëren, maar de weg ertussen en de uitloop blijven zoals ze nu zijn.”

Door het schrappen was er minder geld nodig, maar het zorgde er ook weer voor dat de subsidie vanuit de provincie op de tocht kwam te staan. Met de aanpassingen zou het plan eigenlijk niet meer in aanmerking voor subsidie komen en zou het te laat gerealiseerd worden. De werkgroep en gemeente gingen  daarop in gesprek met de provincie. Die stemde toe met een uitstel van de werkzaamheden en met een minder ingrijpende aanpassing aan het plan, waarmee de subsidie veilig gesteld werd. De partijen kwamen samen uit op een plan dat in totaal 1,2 miljoen euro mag kosten.

Nog steeds 200.000 euro meer dan het geld dat de werkgroep al bij elkaar had. Ook bij dit plan is het de bedoeling dat de Kesselse gemeenschap dit geld door acties zelf bij elkaar brengt. Om toch van start te kunnen gaan, is besloten de gemeente te vragen garant te staan voor het geld. De gemeenteraad moet in juni beslissen of het daar mee akkoord gaat. “In het slechtste geval draait de gemeente voor de kosten op”, legt Jan Emonts, projectleider vanuit de gemeente en lid van de werkgroep, uit. “Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat de Kesselse gemeenschap dat geld bij elkaar kan krijgen.”

De Vlieger is nog iets stelliger. “Het gaat niet gebeuren dat de gemeente dat geld betaalt. Wij gaan er alles aan doen om voor die twee ton te zorgen.” Het geld moet wederom komen uit nationale subsidiefondsen, die al aangeschreven zijn, sponsoring door lokale bedrijven en ludieke acties. “Zo is er een actie opgezet waarbij personen of bedrijven hun naam of logo op een steen kunnen laten graveren. Die stenen komen dan op de nieuwe loswal te liggen.”

Mocht de gemeenteraad instemmen met de garantie, dan kan dit jaar in de zomer de aanbesteding gedaan worden en volgend voorjaar begonnen worden met de werkzaamheden. Eerder gaat niet, omdat er slechts tussen 15 maart en 15 oktober aan de Maas gewerkt mag worden. “De bedoeling is dat de Maasboulevard in augustus of september volgend jaar klaar is”, vertelt De Vlieger. Omdat er een jaar tussen de aanbesteding en realisering zit, is het misschien zelfs mogelijk dat wél alle deelgebieden door kunnen gaan. “We hebben een jaar de tijd om geld te vinden”, legt De Vlieger uit. “Als dat heel goed gaat, kunnen we kijken of we de projecten die nu ‘on hold’ zijn gezet, toch door kunnen laten gaan.”

De planning is niet definitief, omdat de coronacrisis ook nog altijd roet in het eten kan gooien. “We weten bijvoorbeeld niet of aannemers nu grote projecten kunnen starten”, vertelt Timmermans. “Dat is nog even afwachten.” Ook vindt de werkgroep het jammer dat het uitstel via de media naar buiten moet komen. “Graag hadden we een fysieke informatieavond gehouden in Kessel, maar door het coronavirus was dat helaas niet mogelijk”, vertelt Emonts. “We willen wel iedereen informeren, dus daarom hebben we voor deze aanpak gekozen.”