Geslaagde brainstormavond: Nieuwe ontmoetingsplek in Kessel!

Woensdag 13 juni jl. heeft er in Kessel een brainstormavond plaatsgevonden, waarin inwoners van het dorp hun ideeën hebben kunnen uiten over een nieuwe ontmoetingsplek in Kessel. De avond was met ca. 45 aanwezigen goed bezocht.

De aanwezigen hebben nagedacht over de plek, de activiteiten, de sfeer/inrichting, andere ideeën en over hoe we de continuïteit kunnen waarborgen in een nieuwe ontmoetingsplek. Uit al deze ideeën is zeker een rode draad te halen. Ook de jeugd was deze avond vertegenwoordigd. Zeer belangrijk voor de jeugd (met name tussen de 12 en 16 jaar) is het hebben van een eigen plek binnen het dorp, waar ze gezellig kunnen samenzijn. Of dit nu een buurthuis, jeugdhonk, keet is of een ruimte in een grotere ontmoetingsplek is van ondergeschikt belang. Wellicht kunnen de jongeren en ouderen binnen de nieuwe ontmoetingsplek iets voor elkaar betekenen.

Verder is het voor iedereen belangrijk dat het een plek wordt die gedragen wordt door de gemeenschap. Het ontmoeten en het samenzijn van jong tot oud, ongeacht zijn of haar afkomst is hierin van cruciaal belang. Ook op een laagdrempelige manier kunnen meedoen aan allerlei activiteiten is zeer belangrijk.

Dhr. Ben van Essen, bestuurslid van Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) heeft een boeiende inleiding gegeven over Zorgzame Gemeenschappen. NLZVE is het netwerk van burgerinitiatieven. Dit is opgericht door meer dan 20 initiatieven en organisaties verspreid over het hele land. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek met elkaar op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten burgerinitiatieven op landelijk niveau.

De ideeën die tijdens deze brainstormavond zijn opgehaald worden verwerkt in een projectplan. Vervolgens wordt het totale plan tegen het eind van dit jaar naar de gemeente gestuurd.