Start inrichten bijenoase Sint Anthonius Molen

Afgelopen zaterdag is door een aantal vrijwilligers een begin gemaakt met de voorbereidingen van de bijenoase bij de Sint Anthonius Molen door de plaatsing van een insectenhotel en informatieborden. Het kaalslaan en inzaaien zal naar verwachting in april/mei plaatsvinden.

Bijen staan wereldwijd onder druk. Limburg kende afgelopen jaren de hoogste bijensterfte van alle Nederlandse provincies. Zorgen daarover worden in Limburg vooral geuit door imkers en natuurorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Bij deze leeft de wens te kunnen bijdragen aan het afnemen van de bijensterfte. Niet alleen voor honingbijen, maar ook voor wilde bijen en andere natuurlijke bestuivers. Bijna de helft van onze bijensoorten wordt bedreigd. Dit heeft grote invloed op alle gewassen die afhankelijk zijn van de bestuiving door bijen of andere (wilde) bestuivers omdat er veel minder vruchten en zaden groeien. Uiteindelijk heeft dit ook invloed op mens en dier omdat die afhankelijk zijn van planten en zaden voor voedsel.mee.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de plattelandscoöperatie, de gemeente Peel en Maas, NLDoet, diverse vrijwilligers, de molenaar en ass. Molenaar, Dorps Overleg Kessel en zeker niet te vergeten de eigenaren van het stuk grond. Zolang dit nog braak ligt mag de natuur hier gebruik van maken.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het Dorps Overleg Kessel

Voor meer informatie omtrent Limburg bijeen voor bijen:

http://www.plattelandscooperatie.nl/project/bijen-impuls-limburg/