Nieuwsbrief MFA Kessel De Paort

Kessel werkt aan haar toekomst Tijdens de informatiebijeenkomst op 24 oktober is duidelijk geworden dat een verbouwing van De Paort financieel de meeste realistisch optie is. Het Dorpsoverleg Kessel en de nieuwe Stichting MFA Kessel komen tot die conclusie na bestudering van de schetsontwerpen van twee architecten, Janssen-Wuts uit Baarlo en Verheijen-Smeets uit Tegelen. Maar … Lees verder …