Aftrap uitwerken basisontwerp verkabeling hoogspanningslijn Kessel + Eik

Een maand na de goedkeuring door de gemeenteraad van Peel en Maas vond op 23-November de aftrap plaats voor het uitwerken van het basisontwerp van verkabelingsvariant nr 3 (Spurkt).

Vanwege corona heeft deze vergadering digitaal plaatsgevonden. Deelnemers waren 4 personen van Tennet, 2 deelnemers van Gemeente Peel en Maas en beide dorpsoverleggen waren vertegenwoordigd door 1 persoon. Na een korte voorstelronde werd het traject besproken en geïnventariseerd wat er al gebeurd was en welke informatie al beschikbaar is. Tevens werd de feedback van de inloopavond nog ingebracht. Bijgevoegd een beknopte presentatie over het traject en de tijdslijn.

Afgesproken is dat als er fysieke stappen ondernomen worden zoals metingen of grondboringen plaats gaan vinden wij dit ook via de website of ander media zullen publiceren. Stakeholders (aanwonende) zullen natuurlijk direct geïnformeerd worden.

Zie ook deze bijlage