Leefbaarheidsactiviteiten Kessel en Kessel-Eik ondersteund door Rabobank

PERSBERICHT                                                                                                                                                      

Leefbaarheidsactiviteiten Kessel en Kessel-Eik ondersteund door Rabobank

Kessel, 8 september 2016 – Rabobank Peel, Maas en Leudal ondersteunt de ontwikkeling van de nieuwe leefbaarheidsactiviteiten in Kessel en Kessel-Eik met een financiële bijdrage van vijfduizend euro. Het betreft de Dorpsondersteuner en het Maatjesproject ‘WijSamen’.

 Gerald Driessen, voorzitter van Dorpsoverleg is blij met de steun van de Rabobank. “Net als wij vindt Rabobank Peel, Maas en Leudal het belangrijk dat er gezamenlijke initiatieven ontplooid worden die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van mensen en aan de leefbaarheid in kleine kernen. De bijdrage stelt ons mede in staat om de nieuwe initiatieven goed van de grond te krijgen en zo Zorg en Welzijn dicht bij de inwoners te organiseren.”

 Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025

De activiteiten komen voort uit het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025 dat in 2015 is geïnitieerd door Dorpsoverleg Kessel en zijn een aanvulling op voorzieningen zoals het Eetpunt ‘Sjuuf aan’ in Kessel-Eik, de Dorpsdagvoorziening, het Vrijwilligersvervoer Kessel-Kessel Eik, het activiteitenaanbod van de beide KBO-afdelingen en het Infoloket. De nieuwe activiteiten zijn gericht op het versterken van de gezondheid en het verbeteren van het welbevinden van de dorpsbewoners in een kwetsbare positie. Het zijn initiatieven die gericht zijn op het hulp bieden aan elkaar zodat de zelfzorg en eigen regie versterkt wordt en mensen langer zelfstandig kunnen wonen.

leefbaarheidsactiviteiten-kessel-en-kessel-eik-ondersteund-door-rabobank

Plaats een reactie