SPAT / Schoolplein

De Basisschool De Merwijck heeft aan het Dorpsoverleg gevraagd mee invulling te geven aan de nieuwe inrichting van het schoolplein. Voor dit ambitieuze project is door Jantje Beton €50.000 beschikbaar gesteld, om er een plein voor het hele dorp van te maken waar elk kind zich geweldig kan amuseren. Het Dorpsoverleg Kessel is gevraagd als vertegenwoordiger van de inwoners hieraan bij te dragen.