Hulp in huishouding

Naam project: Hulp in huishouding

Initiatiefgroep: Dorpsoverleg Kessel

De algemene voorziening Hbh (Hulp bij het huishouden) betekent: ondersteuning bij het zelf realiseren van een schoon en leefbaar huis.

Allereerst wordt er uitgegaan van de eigen kracht en het sociaal netwerk alvorens een algemene voorziening wordt ingezet. Om in voldoende mate tot het zelf realiseren van een schoon en leefbaar huis te komen, kan er maximaal 3 uur per week aan ondersteuning (Hulp bij het huishouden) worden geboden. Via een lichte toets door de dorpsondersteuner middels een huisbezoek, wordt schriftelijk vastgelegd, wat de bevindingen en de afspraken zijn. Tussen de hulpvrager en hulpverlener/zorgorganisatie worden afspraken gemaakt en vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Als u méér dan 3 uur hulp bij het huishouden nodig heeft, valt u onder de maatwerkvoorziening en moet u contact opnemen met de gemeente (WMO-loket).

De kosten zijn afhankelijk van uw inkomen. Deze algemene voorziening geldt voor inwoners die tot de WMO-doelgroep behoren (inwoners die niet zelfredzaam zijn).

 Klik hier voor de eindrapportage “pilot hulp bij huishouden Kessel en Kessel-Eik”