Dorpsontwikkelingsplan

Medio 2014 heeft het Dorpsoverleg Kessel het initiatief genomen tot de uitvoering van een Dorpsontwikkelingsplan. In vele andere kernen van Peel en Maas is deze toekomstvisie met de inwoners reeds vastgelegd. Via een dorpsmonitor is inzicht gekregen over hoe de inwoners de leefbaarheid in Kessel ervaren en hebben zij kunnen aangeven  wat zij zelf voor het dorp kunnen betekenen. Het plan is in 2015 afgerond en aan het gemeentebestuur aangeboden.

Om de ambities waar te kunnen maken is er een nieuwe (bestuurs)structuur ingericht en is het bestuur verder uitgebreid. Daarnaast is er ook een groep adviseurs beschikbaar die op bepaalde thema’s gevraagd maar ook ongevraagd advies kunnen geven.

Uit deze visie zijn projecten voort gekomen die in drie hoofdthema’s zijn gerubriceerd, te weten in de:

Economische pijler (o.l.v. Peter van de Pas)

Sociale pijler (o.l.v. Ger de Vlieger)

Fysieke pijler (o.l.v. Gabor Kovacs)

De volledige tekst kun je downloaden onder deze link.