De Gruttewei

Naam project: “De Gruttewei”

Initiatiefgroep: Buurt St. Ursulahof Kessel

De buurt St. Ursulahof is gebouwd tussen de jaren 1985 en 2000 waar nu 120 huishoudens zijn gevestigd. Al jaren ligt aan de rand van deze buurt speeltuin “De Gruttewei”. Een speeltuin waar kinderen uit de buurt en omliggende buurten kunnen spelen. De speeltuin raakte verouderd en een initiatiefgroep uit de buurt is gaan inventariseren of er behoefte was aan een herinrichting en upgrading van de speeltuin. In overleg met het bestuur van Dorpsoverleg Kessel is bekeken welke subsidiemogelijkheden er zijn en is een plan van aanpak opgesteld.

gruttewei1De eerste stap was inventariseren waar kinderen uit Kessel behoefte aan hebben. Door middel van een enquête onder kinderen van groep 1 tot en met 8 kreeg de werkgroep inzicht in de behoeften. Hier kwam uit naar voren dat kinderen graag willen spelen met natuurlijke speelelementen, meer uitdaging willen in de speeltoestellen en behoefte hebben aan een kleiner voetbalveld. Op basis hiervan is de werkgroep samen met Dorpsoverleg Kessel gestart met het opstellen van een financieel plan om hiermee de benodigde gelden te genereren. Lokale ondernemers werden benaderd om bij te dragen door het leveren van goederen en materialen. De overige gelden (€ 12.850) zijn middels sponsoring ontvangen vanuit de Gemeente Peel en Maas, Rabobank Peel, Maas en Leudal, Woningstichting Antares en ondernemers uit Kessel.

gruttewei2Wat in september 2014 als een idee is ontstaan resulteerde in september 2015 tot concrete plannen, waarna in het voorjaar van 2016 de eerste schop de grond in ging. Veel vrijwilligers uit Kessel hebben hun handen uitgestoken om mee te helpen, met als topper tijdens NL Doet toen er ongeveer 50 mensen actief bezig waren in de speeltuin. Op 1 mei 2016 heeft de officiële opening plaatsgevonden, verricht door wethouders Roland van Kessel en Arno Janssen.

Hiermee ging een lang gekoesterde wens voor kinderen uit het St. Ursulahof in vervulling, mede dankzij hulp van Dorpsoverleg Kessel.