Maatjesproject WijSamen (Kessel en Kessel-Eik)

Het Maatjesproject WijSamen biedt ondersteuning aan de inwoners van Kessel en Kessel-Eik die behoefte hebben aan gezelschap of hulp van anderen.

Een maatje is een vrijwilliger die voor een bepaalde tijd één op één gekoppeld wordt aan een deelnemer. Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die mensen tijdelijk een steuntje in de rug bieden.
Dit kan zijn omdat iemand behoefte heeft aan gezelschap of om samen iets te gaan ondernemen (bijv. samen boodschappen doen, naar een ziekenhuisafspraak gaan) of een stukje te wandelen of te fietsen. Ook kan een maatje helpen bij het aangaan van nieuwe contacten om zo eenzaamheid te verminderen of wanneer iemand graag wat meer wil bewegen. Voor mantelzorgers kan een maatje ook iets betekenen, door hun inzet hebben zij af en toe tijd voor zichzelf naast de vaak zware zorgtaken.

Het Maatjesproject WijSamen is op zoek naar vrijwillige maatjes!
In iedereen kan een maatje schuilen. Van belang is dat je het hart op de juiste plaats hebt, dat je het leuk vindt om contact te hebben met anderen en gemakkelijk een praatje maakt. Belangrijk is dat je mensen wilt ontmoeten!

Het vrijwilligerswerk als maatje is heel flexibel en geheel zelf in te delen. Als je 1 uurtje in de week of in de 2 weken tijd hebt kun je als maatje al veel betekenen!

Zou u zelf graag een maatje willen?
Iedereen kan wel eens wat hulp, ondersteuning of een luisterend oor gebruiken. Een maatje kan dit bieden! Het Maatjesproject WijSamen zorgt voor een koppeling tussen jou en de vrijwilliger. Daarvoor wordt eerst een kennismakingsgesprek gehouden waarbij wij graag horen wat jouw wensen en behoeften zijn rondom een maatje. Op deze manier kunnen wij op zoek gaan naar een geschikte vrijwilliger.
De duur van de koppeling kan verschillen. Dit kan variëren van bijvoorbeeld 2 maanden tot 2 jaar of zelfs nog langer. Alles gaat in goed overleg voor zowel de vrijwilliger als de deelnemer.

Wilt u graag een maatje of lijkt het u leuk om zelf aan de slag te gaan als vrijwillig maatje?
Neem dan vrijblijvend contact op met Inge Hanssen-de Vlieger, Dorpsondersteuner Kessel en Kessel-Eik, tel. 06-24132565 of stuur een email naar: info@dorpsondersteunerkessel.nl.