Foto header met het uitzicht over de Maas in Kessel

Kennismaking

inge

Mijn naam is Inge Hanssen-de Vlieger en woon sinds 2009 in Kessel.
Ik ben op 2 augustus 1971 geboren in Tegelen en opgegroeid in Reuver. Ben getrouwd met Pieter Hanssen en wij hebben een groot sociaal leven en staan midden in de samenleving! Wij hebben veel gezamenlijke hobby’s zoals motorrijden, zingen en mooie reizen maken. Echte levensgenieters dus!

Ben zeer betrokken bij wat er in het dorp allemaal gebeurt. Ik ben bestuurslid (secretaris) van het Dorpsoverleg Kessel en bestuurslid (secretaris) van de Stichting Welzijn Kessel-Kessel Eik. Verder neem ik deel en bied ik secretariële ondersteuning aan diverse werkgroepen binnen uiteenlopende projecten die voortvloeien uit het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025.

Ik ben een netwerkbouwer die samen met de inwoners wil werken aan een leefbaar en toekomstbestendig Kessel en Kessel-Eik. Ik vind het leuk om te bouwen aan iets nieuws!

Vanaf 2016 ben ik als dorpsondersteuner werkzaam voor o.a. de voorziening “Hulp bij het huishouden” in de kernen Kessel en Kessel-Eik.
Als dorpsondersteuner ben ik de verbindende schakel in het dorp tussen de bewoners (van jong tot oud) en professionals, met als doel een hechte samenwerking te realiseren tussen de informele en formele netwerken in de (dorps/buurt)gemeenschap. Stimuleer ik het eigen initiatief van bewoners en hun zelfredzaamheid. Ik werk nauw samen met het Dorpsoverleg Kessel, Stichting Welzijn Kessel-Kessel Eik, Infoloket, Verenigingen, Stichtingen, Gemeente en initiatiefgroepen. Ondersteuning geven aan hulp- en zorgtaken die informele netwerken in de gemeenschap op zich nemen behoort tot mijn taak. Zo zal ik ervoor zorgen dat knelpunten, die door partijen niet zelf opgelost kunnen worden, op de juiste plek terecht komen.
Een dorpsondersteuner moet ook laagdrempelig zijn. Ik kan meedenken over een oplossing voor problemen waar mensen zelf geen oplossing voor kunnen vinden. Als dorpsondersteuner moet je de vraag achter de vraag zien te vinden. Hiervoor moet je goed luisteren naar mensen. Als een vraag opgelost kan worden met ondersteuning die we in Kessel en Kessel-Eik bieden, kan dat snel geregeld worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de hulp bij het huishouden. Maar het kan ook zijn dat er andere zorg of ondersteuning nodig is. Dan kan ik u helpen met de juiste contacten via de gemeente of anderszins.

Tevens heb ik in 2016 het Maatjesproject WijSamen in Kessel en Kessel-Eik geïnitieerd en opgericht.

De zes thema’s waaruit projecten voortvloeien zijn:
1. Accommodaties en voorzieningen
2. Wonen en omgeving
3. Welzijn en Zorg
4. Verenigingen, Stichtingen en vrijwilligers
5. Infrastructuur, openbaar gebied en natuur
6. Ondernemerschap, bedrijvigheid, recreatie en toerisme.

Inge Hanssen-de Vlieger
Dorpsondersteuner Kessel – Kessel Eik
Tel.nr.: 06-24132565
Email: info@dorpsondersteunerkessel.nl
www.dorpsondersteunerkessel.nl