Bijeenkomst leden klankbordgroep en gebruikers van Gemeenschapshuis De Paort

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor een vervolgbijeenkomst voor de leden van de klankbordgroep en de gebruikers van de Paort.

Dit zal plaatsvinden op: maandag 27 november a.s. om 19.30 uur op het balkon van de Paort.

De agenda van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Wat gebeurt er met de Paort na 1-1-2018?
  3. Hoe gaan we verder met ons onderzoek naar Accommodaties en Voorzieningen Kessel 2025?
  4. Wvttk
  5. Sluiting

Wij hopen jullie allen op deze avond te mogen begroeten.