Thematische dorpsgesprekken

Thematische Dorpsgesprekken

Kessel, 13 juli 2015

Het is tijd voor de volgende stap om te komen tot ons Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025!

Medio mei heeft het Dorpsoverleg Kessel een terugkoppeling gegeven aan de Kesselse bevolking over de resultaten van de dorps enquête. In deze enquête is de bevolking gevraagd om input te leveren over hoe de Kesselnaar zijn omgeving ervaart en over wat de Kesselnaar voor zijn omgeving zou willen betekenen.

Thema’s

Aan de hand van de ingevulde enquêtes zijn inmiddels een zestal thema’s vastgesteld: Accommodaties en voorzieningen; Wonen en omgeving; Welzijn en zorg; Verenigingen, stichtingen en vrijwilligers; Infrastructuur, openbaargebied en natuur; Ondernemerschap, bedrijvigheid, recreatie en toerisme.

In de maanden juli-oktober wordt een thema per avond gepland waarop we met zoveel mogelijk betrokken Kesselnaren een visie willen ontwikkelen op het betreffende thema voor Kessel in 2025.

Welzijn en zorg

Het dorpsgesprek rondom het Thema “Welzijn en zorg” heeft plaatsgevonden op  Maandag 13 juli.

Een twintigtal Kesselnaren heeft tijdens deze thema bijeenkomst van gedachte gewisseld over:

  • Wat vinden jullie van de zorgvoorziening in Kessel?
  • Waaraan heeft Kessel behoefte om mensen langer in het dorp te kunnen laten wonen?
  • Wat kunnen we doen om de afstemming tussen en samenwerking met de zorg gerelateerde (vrijwilligers)organisaties te versterken?
  • Hoe lossen we het tekort aan vrijwilligers in de Zorg in de toekomst op?
  • Hoe regelen we in de toekomst de Hulp in de Huishouding?

De resultaten van deze bijeenkomst worden uitgewerkt in de Dorpsontwikkelingsvisie Kessel 2025.

Volgende thema’s

In de maanden september-oktober vinden de overige thematische Dorpsgesprekken plaats. Klankbordleden die te kennen hebben gegeven hieraan te willen deelnemen worden persoonlijk uitgenodigd. Ook wordt via de lokale nieuwsbladen hieraan bekendheid gegeven.